Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z výzkumu

16/02/11
smf

Informace z portálu Agronavigator. Zdroj: ÚZEI

Bachorově chráněné otruby jsou základem nově vyvinutého speciálního přípravného krmiva pro dojnice.
 
Přídavek premixu antioxidantů do krmné dávky dokázal snížit oxidační zátěž i u vysokooužitkových dojnic.
 
Výkrm kanců a kančí zápach byly na programu vestfálského Dne prasat.
 
Dánští vědci se intenzívně zabývali mortalitou selata a možnostmi jejího snížení.
 
Mezinárodní týmy vědců zkoumají molekulární mechanismy zásobování rostlin nitráty s cílem vyšlechtit rostliny, které efektivněji využívají dusíkatá hnojiva.

Zdroj: www.agronavigator.cz