Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství 2009

20/08/10
smf

Publikace Zemědělství 2009 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2009. Zdroj: MZe

Zemědělství 2009
Publikace Zemědělství 2009 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2009. Publikace byla zpracována Ministerstvem zemědělství v roce 2010.
     Zemědělství 2009   (PDF, 1 MB)