Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výzkum omezování eroze travnatými pásy

06/08/10
smf

Američtí výzkumníci z organizace ARS provedli série studií, které hodnotily účinnost travnatých bariér v omezování eroze v různých systémech obdělávání kultur bavlníku. Zdroj: Agronavigator.cz

Výzkum omezování eroze travnatými pásy

Američtí výzkumníci z organizace ARS provedli série studií, které hodnotily účinnost travnatých bariér v omezování eroze v různých systémech obdělávání kultur bavlníku.
     Jedním způsobem, kterým mohou farmáři zachovat půdu a chránit kvalitu vody je sázení travnatých bariér zachycujících sedimenty, které by jinak byly pravděpodobně smyty ve výtoku z polí.
     Výzkumníci provedli během 13 let série studií, aby zhodnotili účinnost travnatých bariér pro kontrolu eroze v systémech širokořádkového obdělávání, obdělávání s ultraúzkými řádky nebo bezorebného obdělávání bavlníku. Zřídili jednořádkové souvislé pásy neinvazivní odrůdy trávy Miscanthus táhnoucí se přes dolní okraje pozemků dlouhých 22 m s 5%ním sklonem. Pak zjišťovali, jak byly sedimenty zachycovány vegetací v polích s konvenčním obděláváním s širokými řádky a ultra úzkými řádky a s bezorebným obděláváním.
     Když byly pásy vzrostlé, zachycovaly cca 90 % erodovaného sedimentu z polí s  konvenčním obděláváním s ultraúzkými řádky a jen cca 50 % sedimentu z polí s bezorebným obděláváním. Nicméně skutečná ztráta půdy z bezorebně obdělávaných pozemků buď s travnatými pásy nebo bez nich byla mnohem menší než ztráta půdy z konvenčně obdělávaných pozemků s travnatými pásy nebo bez nich, protože bezorebné pěstování erozi značně omezuje.
Agricultural Research, vol. 58, 2010, č. 5, s. 23