Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy

16/08/10
smf

Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy

Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o způsobu a termínech podávání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a o způsobu vedení plánu pozemků a objektů v místech, ve kterých jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány a o termínech jeho předávání.
Celý text úředního sdělení SRS najdete  Z D E