Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kampaň na zlepšení image českého zemědělství

04/08/10
smf

Agrární komora ČR zahajuje kampaň na zlepšení image českého zemědělství

Agrární komora ČR zahajuje kampaň na zlepšení image českého zemědělství
Od začátku srpna zahajuje Agrární komora ČR komunikační kampaň, která má za cíl zlepšení image českého zemědělství a následně také vyšší úspěšnost tuzemských zemědělců na domácím trhu.
Od počátku devadesátých let ustupovala problematika zemědělství do pozadí zájmu médií i veřejnosti, postupně tak došlo k narušení přirozené vazby mezi zemědělcem a ostatními občany, jakožto spotřebiteli jeho produktů. Kampaň má tedy za cíl představit současného českého zemědělce v jeho reálném situaci – jako přirozeného dodavatele potravin pro každého jednotlivého Čecha, vyznavače moderních trendů a techniky, významnou součást české ekonomiky, jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na venkově a v neposlední řadě pak jako základního a přirozeného pečovatele o tvář naší krajiny.
„Rádi bychom, aby si český občan připomněl tradici, kterou čeští farmáři a statkáři v českém prostředí vždy měli. České zemědělské produkty vždy patřily ve svém oboru mezi špičku a stejně tak je tomu v dnešních dnech. Češi mohou být na své zemědělce hrdí a právě tomu by naše kampaň měla pomoci,“ představuje hlavní záměr projektu prezident Agrární komory, Jan Veleba.
Součástí kampaně bude již v první fázi umístění billboardů ve všech 14 krajích, rozsáhlá PR kampaň, nové uživatelsky atraktivní webové stránky s živým obsahem a v neposlední řadě mediální aktivita v odborných a především pak společenských periodikách. V plánu jsou také speciální projekty vázáné na jednotlivé oblasti či produkty českého zemědělství.
Kampaň bude prezentovat mimo jiné atraktivní témata zemědělské problematiky, mezi které lze počítat stále oblíbenější městské trhy, regionální potraviny a speciality, agroturistiku, konkrétní zemědělce a jejich příběhy.
„Chceme být vidět. Za naší prací se skrývá mnoho potu, píle i talentu – a právě tyto atributy našich životů chceme představit široké veřejnosti. V dalších měsících pak přibudou také další aktivity na podporu celého vyznění kampaně,“ dodal Veleba.
„Kampaň na zlepšení image českého zemědělství bude dlouhodobá, probíhat bude také v následujícím kalendářním roce 2011. Náklady na její organizaci a hrazení veškerých výdajů bude probíhat z vlastních zdrojů zemědělců, zpracovatelů, odbytových družstev a dalších subjektů, jimž není osud resortu lhostejný,“ zakončil základní představení projektu Jan Veleba.

Zdroj: APIC-AK (Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR), 03.08.2010 , www.apic-ak.cz