Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF schválil žádosti

02/07/10
smf

Informace SZIF.

Zpravodajství
Přehled schválených Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III) – 9. kolo příjmu žádostí
Státní zemědělský intervenční fond dne 30. června 2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí (16.2. – 8.3.2010) PRV. 
 
 
Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil 192 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 547.873.958,- Kč.
 
 

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil 672 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 2.110.032.150,- Kč.
 
 

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření osy II (projektová opatření)
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření osy II (projektová opatření) – podrobnosti v příloze.