Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K pěstování konopí setého v ČR 

09/07/10
smf

I přes několikaleté úsilí jak nadšenců konopí setého, tak i zemědělců – pěstitelů – se v letošním roce pěstuje konopí seté na pouhých cca 240 ha.

Pěstební plochy konopí setého opět na minimu

I přes několikaleté úsilí jak nadšenců konopí setého, tak i zemědělců – pěstitelů – se v letošním roce pěstuje konopí seté na pouhých cca 240 ha.
Příčin je několik, největší podíl na tom má celosvětová hospodářská krize, pokles cen krátkého vlákna na světových trzích a s tím související problém s odbytem, v jehož důsledku přestali registrovaní prvozpracovatelé provozovat své výrobní závody. V současné době je v provozu pouze jediný závod, který je před odebráním akreditace. Paradoxně na druhé straně převyšuje poptávka po druhotných konopných surovinách nabídku, např. pro potřeby papírenské výroby a stavebních tepelných izolačních materiálů je surovina dovážena ze zahraničí.
Další produkt konopí setého – semínko – je žádané při výrobě krmných směsí jak pro ryby, tak pro exotické ptactvo, z konopného semínka se lisuje olej, který nachází uplatnění v potravinářském odvětví a při výrobě tzv. zdravotní konopné kosmetiky, nebo na výrobu barev, laků a mýdel.
Na trhu jsou i cukrovinky a pečivo, konopné extrakty používají výrobci alko i nealkoholických nápojů atd.
Potěšující a povzbuzující je, že většina výrobků nese už českou značku a zájem o ně stoupá.
V příštím roce se očekává navýšení pěstebních ploch.
Praha 7.7. 2010
Marie Široká
předsedkyně
Konopářský svaz České republiky