Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k výsledkům aplikovaného výzkumu v rezortu MZe

09/06/10
smf

Prezentace ze semináře konaného odborem Výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe dne 2. června 2010.