Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální potravina

04/06/10
smf

Informace o projektech na přípravu a realizaci soutěže o značku Regionální potravina. Zdroj: MZe

Regionální potravina

Informace o projektech na přípravu a realizaci soutěže o značku Regionální potravina.
Na základě výběrového řízení pověřilo ministerstvo zemědělství společnost FOODSERVIS, s. r. o., zajištěním hodnocení a kontroly projektů soutěže o značku Regionální potravina.
Po zveřejnění výzvy pro podání nabídek budou moci subjekty v jednotlivých 13 krajích ČR s výjimkou hl. m. Prahy předkládat projekty, jejichž předmětem bude příprava a realizace soutěže o značku Regionální potravina včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných produktů stanoveným cílovým skupinám. Hlavními hodnotícími kritérii bude cena navrhovaného řešení a kvalita a podrobnost návrhu realizace projektu. Podrobně budou uvedena hodnotící kritéria ve výzvě i v Metodice hodnocení projektů.
Výzvy k předložení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu budou vyhlášeny ve třech kolech:
1. termín 2. 6. (odevzdání nabídky 16. 6.) – Jihočeský, Královehradecký, Zlínský, Liberecký, Středočeský
2. termín 3. 6. (odevzdání nabídky 17. 6.) – kraj Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Ústecký
3. termín 7. 6. (odevzdání nabídky – 22. 6.) – Karlovarský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský
Nabídky budou podávány na adresu společnosti FOODSERVIS, s. r. o., Počernická 96/272, 108 03 Praha 10-Malešice
Kontaktní osoba pro konzultaci projektů: Ing. Dana Večeřová, tel.: 296 411 184, mobil: 602 704 859
Zdroj: www.eAGRI.cz