Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

01/06/10
smf

Informace SZIF. Zdroj: SZIf

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob
Dne 22. 5. 2010 byl nařízením Komise (EU) č. 447/2010 vyhlášen prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob formou výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro prodej másla z intervenčních zásob
Dne 22. 5. 2010 byl nařízením Komise (EU) č. 446/2010 vyhlášen prodej másla z intervenčních zásob formou výběrového řízení.
Výklad kódu 013 způsobilých výdajů v opatření IV.1.1.
Tento výklad jasně vymezuje způsobilost výdajů v rámci kódu 013 Pravidel IV.1.1. Místní akční skupina