Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Neexistuje důkaz, že GMO škodí zdraví

08/04/10
smf

Geneticky modifikované organismy (GMO) určitě nejsou žádným strašákem a českému i celému evropskému zemědělství by jejich větší pěstování prospělo – říká náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák.

Neexistuje důkaz, že GMO škodí zdraví
Geneticky modifikované organismy (GMO) určitě nejsou žádným strašákem a českému i celému evropskému zemědělství by jejich větší pěstování prospělo – říká náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák.

HN: Existují vůbec nějaké důkazy o tom, že potraviny z GM plodin škodí lidskému zdraví?

Doposud nebyly předloženy důkazy, které by svědčily o škodlivosti GM plodin a jejich produktů pro zdraví lidí a hospodářských zvířat.

HN: Jaké GM plodiny se mohou dnes pěstovat v Česku, a chystá se povolení dalších?

K pěstování v Evropské unii, tedy i v Česku, jsou aktuálně povoleny pouze dva typy těchto plodin – Bt kukuřice, odolná proti zavíječi kukuřičnému, a GM brambory Amflora. Pro pěstování těchto brambor musí proběhnout dokončení schvalovacího procesu, čeká se na souhlas Švédska, kde byla žádost o pěstování v unii podána, a na zápis příslušné odrůdy do katalogu. U této odrůdy brambor se počítá s technickým využitím ve škrobárenském průmyslu.

HN: V jakých potravinách se můžeme u nás setkat s GM produkty a jak jsou značeny?

Teoreticky lze využít při výrobě potravin různé typy GM kukuřice, sóji, řepky, bavlníku nebo cukrovky. Jejich přesný seznam je dostupný na stránkách Evropské komise v registru GM potravin a krmiv. V praxi se však s nimi setkáme jen výjimečně – v Česku jsou běžně dostupné pouze produkty vyrobené z GM sóji, například vícedruhové rostlinné oleje. Tyto produkty jsou, v souladu s platnými právními předpisy, značeny nápisem "vyrobeno z geneticky modifikované sóji".

HN: Jaká je pozice Česka vůči GM plodinám v rámci Evropské unie?

Pozici Česka lze považovat za liberální, a priori obecně neodmítající zemědělské využití GM plodin.

HN: Neujíždí Evropě vlak, když se GM plodinám brání? Rozvíjejí se přece v tak významných ekonomikách jako USA, Indie, Čína či Brazílie.

Ano, ujíždí. Na druhou stranu je ale potřeba jednoznačně říct, že je nutné zajistit důkladné hodnocení všech rizik GM plodin, abychom maximálně ochránili zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

HN: Ta rizika se ale zatím nepotvrzují. Prospějí českému, potažmo evropskému zemědělství GM produkty?

Přidanou hodnotu v zemědělství přináší zejména pěstování GM plodin, nikoliv dovoz a zpracování jejich produktů – což zatím v unii převládá. Přínosy pěstování GM plodin nejsou pouze kvantitativního charakteru, ale umožňují i šetrnější přístup k životnímu prostředí.

AUTOR: Martin Mařík
AUTOR-WEB: www.ihned.cz/autori
6.4.2010 www.ihned.cz