Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

První tuny obilí do intervenčního nákupu

09/11/09
smf

SZIF obdržel první nabídky do intervenčního nákupu obilovin . Zdroj: www.mze.cz
 

SZIF obdržel první nabídky do intervenčního nákupu obilovin

03.11.2009
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) obdržel prvních 48 nabídek do intervenčního nákupu obilovin ze sklizně roku 2009. Nabídnuto je zatím 10 260 tun pšenice a 23 380 tun ječmene.

Intervenční nákup obilovin začal stejně jako každý rok 1. listopadu a potrvá do 31. května 2010. SZIF vykupuje pšenici obecnou a ječmen obecný bez jakéhokoliv množstevního stropu, ale samozřejmě alespoň ve stanovené minimální kvalitě.
 
Z nabídnutého množství obilovin představuje 18 900 tun (5 260 t pšenice a 13 640 t ječmene) tzv. DESTINAČNÍ nabídky, tedy obiloviny, které musí SZIF přepravit do „svých“ smluvních skladů. Zbylých 14 740 tun (5 000 t pšenice a 9 740 t ječmene) tvoří tzv. LOCO nabídky, tedy obiloviny, které jsou již ve skladu – nabízející je pro SZIF zároveň skladovatelem.
 
Intervenční cena je dlouhodobě stanovena Evropskou unií na 101,31 EUR/t. K intervenční ceně SZIF následně přičítá měsíční kompenzační příplatek za každý měsíc skladování (než obiloviny převezme) ve výši 0,46 EUR/t/měsíc.Směnný kurz, který je vyhlašován pro každý měsíc, činí pro listopad 1 EUR/26,458 CZK.
 
Dále se cena vykupovaných obilovin upravuje následovně:
 
   +/- přirážky/srážky za jednotlivé kvalitativní parametry (dle NK (ES) č. 687/2008)
   +/- paušální náklady na přepravu dle vzájemné polohy nabízejícího skladu, intervenčního
         skladu a intervenčního centra (viz níže)
     – náklady na vyskladnění (pokud se jedná o přejímku na místě, tzv. LOCO nabídku)
 
Důležitá je pro úspěšnou nabídku do intervenčního nákupu především kvalita nabízených obilovin. SZIF může nakoupit pouze ty obiloviny, které splňují minimální kvalitativní parametry uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 687/2008 a zároveň pokud obsahy kontaminujících látek nepřesahují maximální limity povolené dalšími předpisy EU.
 
Intervenční centrum je imaginární bod na mapě umístěný v oblasti, ve které je dlouhodoběvýznamná centrprodukce konkrétní obiloviny. Tato intervenční a slouží pro výpočeta spravedlivé rozvržení nákladů na dopravu obilovin do intervenčního skladu mezinabízejícího a SZIF.

Vilém Frček, vnější komunikace SZIF

zdroj: www.szif.cz