Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

03/11/09
smf

Intervenční nákup obilovin 2009/2010 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci listopad 2009. Zdroj: www.szif.cz
 

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – OBILOVINY
Intervenční nákup obilovin 2009/2010 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci listopad 2009
Oddělení pro obiloviny a škrob zveřejňuje jako doplňující informaci k bodu 10.2 Obchodních podmínek intervenčního nákupu obilovin na začátku každého měsíce, ve kterém probíhá intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro
přepočet intervenční ceny.
Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je datum
obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF. Veškeré Nabídky doručené SZIF v měsíci listopad 2009 budou v souladu
s čl. 11 NK (ES) č. 1913/2006 přepočítány směnným kurzem:
1 EUR/ 26,458 CZK
Ing. Martin Foreth
Vedoucí oddělení pro obiloviny a škrob
Zdroj: www.mze.cz