Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Škody za dvě stě milionů korun

04/08/09
smf

Povodně napáchaly v zemědělství škody za dvě stě milionů korun. Zdroj: www.mze.cz
 

Povodně napáchaly v zemědělství škody za dvě stě milionů korun
 
 
České zemědělství utrpělo letošními bleskovými povodněmi ztrátu téměř 200 milionů korun. Nejvíce zasaženým krajem jsou jižní Čechy, kde se škody vyšplhaly na 111,5 milionů korun. U polních plodin ztráty dosáhnou v rámci celé ČR 107,5 milionů korun.
Ministr zemědělství Jakub Šebesta bude usilovat o získání kompenzací povodňových škod pro postižené zemědělce.  O jejich případné výši musí rozhodnout vláda.
„Jako ministr zemědělství soucítím s poškozenými hospodáři, kteří byli zasaženi letošními bleskovými povodněmi, a budu v co možná nejkratší době usilovat o to, aby vláda vyčlenila adekvátní finanční prostředky na kompenzaci povodňových škod,“ zdůraznil ministr Šebesta.
V rámci povodňových škod na polních plodinách utrpěly nejvíce obilniny a olejniny, kdy výše škod činí 45,9 mil. Kč, resp. 40,6 mil Kč. Nejpostiženějším regionem u obilnin je zmiňovaný Jihočeský a Ústecký kraj, u olejnin pak Jihočeský a Olomoucký kraj. Povodně celkem zničily 4928 ha a poškodily 4149 ha zemědělské půdy.
Poměrně rozsáhlé ztráty povodně přinesly rybářům, škoda se vyšplhala na 66,4 mil Kč, rybáři přišli o 24,5 mil. kusů ryb, došlo k poškození 95 rybníků. Zemědělci utrpěli také újmu na svých zásobách především krmiva, škoda dosáhla 12,2 mil. Kč. V lesním hospodářství došlo ke ztrátám zejména na sazenicích stromů a to ve výši 7,3 mil. Kč. Přes pět miliónů bude stát zemědělce obnova strojů a staveb. Povodně vzaly život 2164 zvířatům a ztráta byla vyčíslena na 588 tisíc Kč.   
Mapování povodňových škod realizovaly pro ministerstvo zemědělství Agentury pro zemědělství a venkov, které tyto informace získávaly od evidovaných zemědělců.
Zdroj: www.mze.cz