Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kvůli nízkým cenám mléka jsou místo býků poráženy krávy

11/08/09
smf

Zemědělci kvůli nízkým výkupním cenám mléka redukují stáda skotu. Autor: sek, zdroj: www.vetweb.cz
 

Kvůli nízkým cenám mléka jsou místo býků poráženy krávy

Průměrná tuzemská dojivost převyšuje průměr 15 původních zemí EU

Zemědělci kvůli nízkým výkupním cenám mléka redukují stáda skotu. Namísto býků, kteří jsou přitom chováni právě především pro maso, tak končí na jatkách stále více krav a jalovic. Zatímco porážky býků se podle údajů Českého statistického úřadu v červnu meziročně snížily o 7,7 procenta na 9582 kusů, krav skončilo na jatkách o 13,6 procenta více než před rokem (9736). Počet poražených jalovic ve srovnání s červnem 2008 narostl téměř o třetinu na 2233.
Náklady zemědělců na výrobu mléka již několik měsíců převyšují jeho výkupní ceny. Chovatelům v některých případech nezbývá nic jiného než redukovat či likvidovat stáda. Nárůst porážek jalovic byl největší v Královéhradeckém kraji. Zatímco loni v červnu zde bylo poraženo 228 zvířat, letos skončilo na jatkách 578 jalovic, což je více než 150 procentní meziroční zvýšení.
Dlouhodobý pokles výkupních cen mléka pokračuje a netýká se pouze ČR, trápí celou Evropu a nic zatím nenasvědčuje jeho zastavení. Mlékárny v červnu vykupovaly od farmářů mléko v průměru za 6,03 koruny, tedy cenu zhruba o 30 procent nižší než před rokem. Podle údajů ministerstva zemědělství výkupní cena mléka nedosáhla ani šesti korun. Náklady na jeho výrobu jsou však o dvě až tři koruny vyšší, uvádějí chovatelé, podle nichž je tento stav dlouhodobě neudržitelný. Vzhledem k celoevropskému rozsahu krize nemohou farmáři nepříznivý vývoj tuzemských cen řešit prodejem mléka do příhraničních mlékáren v sousedních státech. V minulosti například zemědělci ze západu či jihu Čech v případě nízkých cen mléka v tuzemsku vyváželi svou produkci do německých mlékáren, které platily více. Zemědělské podniky přitom do svých chovů investovaly nemalé prostředky, aby vyhověly od letošního ledna platným evropským směrnicím o dobrém stavu zvířat. Nyní mají potíže se splácením úvěrů, snižují již nyní podprůměrné mzdy svých zaměstnanců.
Jedná se o nejnižší realizační cenu za posledních 14 let od roku 1995, kdy roční průměr byl 6,48 koruny za litr. Ztráta producentů mléka dosáhla za půl roku tři miliardy korun. Agrární komora odhaduje, že do konce roku chovatelé kvůli propadu cen utrží za mléko o sedm miliard méně než před rokem. Předpokládá se, že do konce roku by mohlo být nuceně poraženo zhruba 20.000 krav a následně by mohlo přijít o práci až 2000 lidí.
Ceny mléka se rekordně zvýšily v závěru roku 2007. Po jejich postupném snižování nastal koncem loňského roku jejich prudký pád, který se neustále prohlubuje a nedokázal jej dosud zastavit ani žádný z kroků EU k oživení trhu. Nepomohly dotace na vývozy mléka do třetích zemí, ani jeho intervenční nákupy za předem stanovenou cenu. Ze strany tuzemských i zahraničních agrárních organizací zazněl v posledních měsících opakovaně požadavek snížení kvót, které určují, kolik mléka mohou jednotlivé země EU ročně vyrobit. Kvóty jsou podle zemědělců v současnosti příliš vysoké a snižují výkupní ceny mléka. Unie jejich návrh opakovaně odmítla.
Požadavek míří proti současné politice EU. Kvóty totiž nyní rok od roku narůstají a v roce 2015 by měly být odstraněny úplně a množství mléka na unijním trhu ponecháno tržní neviditelné ruce.
Během celého prvního pololetí se porážky skotu v ČR snížily o 1,2 procenta na přibližně 133.000 kusů. Krav bylo poraženo o téměř devět a jalovic o více než 12 procent meziročně více. Oproti tomu porážky býků byly nižší o 12,6 procenta než v loňském prvním pololetí.
Stavy skotu V ČR se dle výsledků sčítání hospodářských zvířat k 1. dubnu meziročně snížily o 2,7 procenta na 1,363 milionu kusů, z toho celkové počty krav klesly o 1,6 procenta na přibližně 560.000. Ještě na začátku 90. let se v ČR chovalo kolem 3,5 milionu kusů skotu, z toho přibližně 1,2 milionu krav. Mlékárny v roce 1990 vykoupily od zemědělců 4,8 miliardy litrů mléka.
Od roku 1997 se roční produkce českých dojnic pohybuje kolem 2,7 miliardy litrů mléka. Snížení produkce není tak výrazné jako zmenšování stád kvůli rostoucí užitkovosti krav. Průměrná tuzemská dojivost ve výši 6776 litrů mléka na dojnici převyšuje průměr 15 původních zemí EU.

Autor: sek, zdroj: www.vetweb.cz