Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k dodaňování transformačních podílů ZD a zdaňování prodeje zem. majetku osobě blízké

04/06/09
smf

Informace k dodaňování transformačních podílů ZD a zdaňování prodeje zem. majetku osobě blízké. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace k dodaňování transformačních podílů ZD a zdaňování prodeje zem. majetku osobě blízké

 
Nezdaňování rozdílu mezi nominální hodnotou  majetkových podílů stanovených podle předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou se řeší novelou zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná úprava nahradí pokyn MF D-108.
 
V této novele se řeší i nezdaňování příjmu jak z darování tak i z prodeje majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti.
Návrh novely zákona prošel úspěšně schvalovacími procedurami v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 16.6. bude projednán v Hospodářském výboru Senátu a 17.6. na plénu Senátní sněmovny.
Datum účinnosti se předpokládá od 1.7.2009.
Zdroj: www.apic-ak.cz, autor: ing. Záhorka