Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přímý prodej produktů prvovýroby

30/05/09
smf

Ve středu 27. května se v přednáškovém sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila přednáška Přímý prodej produktů prvovýroby v ČR a Bavorsku. Zdroj: www.rac.uhlava.cz
 

Přímý prodej produktů prvovýroby v ČR a Bavorsku

 

Ve středu 27. května se v přednáškovém sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila přednáška Přímý prodej produktů prvovýroby v ČR a Bavorsku, konaná v rámci projektu Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko – bavorském příhraničí. Za účasti předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR Ing. Jiřího Papeže, pracovníků Státní veterinární správy, hostů z Bavorska a dalších přednášejících diskutovali přítomní zemědělci především na téma právního rámce vymezující činnosti „prodeje ze dvora“. Největší zájem byl o dlouho očekávanou vyhlášku č. 128/2009 Sb. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, s jejíž výkladem seznámila účastníky Mgr. Alena Leikepová z odboru legislativního a právního Státní veterinární správy České republiky.
V odpoledním přednáškovém bloku paní Renate Schedlbauer z Úřadu pro zemědělství a lesnictví v Chamu informovala o tom, jak probíhá „prodej ze dvora v Bavorsku“ a na mnoha zajímavých fotografiích ukázala některé zemědělské podniky v Bavorsku provozující tuto činnost. Na závěr svého vystoupení pozvala přítomné na jubilejní zemědělské trhy, které se budou konat 2. července v Chamu.
Neméně zajímavá a přínosná byla diskuse, ve které všichni odborníci odpovídali na konkrétní dotazy z řad publika.

Zdroj: www.rac.uhlava.cz

 
Přímý prodej produktů prvovýro.pps 
Vyhlaska_128-2009.pps 
Právní rámec faremního zpracov.doc