Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela Nařízení vlády č.79/2007 Sb. – AEO

02/03/09
smf

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb.  ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb. a nařízení vlády č. 45/2009 Sb.