Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ze semináře ve Žďáru nad Sázavou

01/02/09
smf

Dvě miliardy korun na podporu podnikatelských subjektů schválila vláda v pondělí. V rámci předsednictví ministr intenzivně jednal s Evropskou komisí o urychleném řešení situace v sektoru mléka. Zdroj: www.mze.cz
 

                                                                                                                      
                                                                       Ve Žďáru nad Sázavou 29. 1. 2009   
  
Gandalovič: Máme řešení aktuálních potíží českého zemědělství
 
 
„Co teď a co potom v českém zemědělství?“ byl název semináře ve Žďáru nad Sázavou. Odpovědí na otázku týkající se aktuálních potíží v zemědělství je podle ministr Petra Gandaloviče opatření PGRLF, která mají usnadnit farmářům přístup k financím za současné ekonomické krize.
 
Dvě miliardy korun na podporu podnikatelských subjektů schválila vláda v pondělí. V rámci předsednictví ministr intenzivně jednal s Evropskou komisí o urychleném řešení situace v sektoru mléka.
 
V souvislosti s mléčnou krizí se seminář zabýval i otázkou snížení nákladů na výrobu mléka do budoucna, požadavky správné zemědělské praxe, zavádění moderních technologií nebo trendy šlechtění skotu.
 
Mezi recepty, které pomohou českým zemědělcům překonat současnou ekonomickou krizi, patří subvence úroků z úvěru, garance k provozním úvěrům pro zemědělské prvovýrobce, podpora pojištění hospodářských zvířat i lesního sadebního materiálu nebo rozšíření stávajícího investičního programu Zemědělec o poskytování podpory i velkým podnikům. Podle ministra je pozitivní také to, že se podařilo zvrátit zamýšlené seškrtání národních doplňkových plateb.
 
„Příští týden bude sněmovna jednat o přesunu další miliardy korun z Pozemkového fondu. Dorovnání národních doplňkových plateb pomůže celému zemědělství, tedy i sektoru mléka," uvedl v rámci svého vystoupení na semináři Petr Gandalovič.
Zdroj: www.mze.cz