Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ASZ u předsedy vlády

04/02/09
smf

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec jednal s předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem o návrzích ASZ na zmírnění dopadů ekonomické krize v sektoru zemědělství.Zdroj: www.asz.cz
 

ASZ nastartovala jednání o daňových změnách u přímých plateb zemědělcům

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec jednal s předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem o návrzích ASZ na zmírnění dopadů ekonomické krize v sektoru zemědělství. Během hodinového jednání za účasti ministra zemědělství Petra Gandaloviče byl diskutován již dříve zveřejněný desetibodový materiál ASZ. Většinu navržených opatření premiér Topolánek akceptoval.
Hlavním bodem jednání byl návrh ASZ na osvobození přímých plateb od daně z příjmu. Po zevrubném projednání premiér tento bod s ohledem na současnou situaci státního rozpočtu sice nepotvrdil, avšak zároveň jej zcela neodmítl. Bylo dohodnuto, že ve spolupráci s ministry financí, zemědělství popřípadě ministra průmyslu a obchodu budou v nejbližší době zpracovány varianty možných řešení. Jednání k tomuto bodu tak ještě budou pokračovat.
Z ostatních návrhů předseda vlády zejména podpořil návrh na posílení funkce PGRLF, zejména znovuzavedení garancí provozních úvěrů. V rámci PGRLF by mohl být spuštěn i „konvergenční program“ pro zemědělce, kteří budou nuceni ukončit produkci mléka a přejít na chov krav bez tržní produkce mléka. Premiér i ministr také akceptovali návrh na přijetí programu podpory menších producentů mléka v investicích, spojených s budováním svozných míst či řešením společné dopravy mléka. Premiér i ministr rovněž akceptovali návrh ASZ na zvážení možností k zavedení vyšších plateb zemědělcům v LFA s vyšším zatížením VDJ na hektar.
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
zdroj: www.asz.cz