Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vakcinaci lišek

16/01/09
smf

Letos se budou proti vzteklině vakcinovat lišky naposled. Zdroj: www.svscr.cz
 

Letos se budou proti vzteklině vakcinovat lišky naposled
13.01.2009
Letošní rok bude posledním, kdy organizujeme plošnou vakcinaci lišek proti vzteklině. Od konce devadesátých se u nás lišky vakcinovaly, a mělo to žádoucí efekt. Poslední dvě „vzteklé lišky“ jsme diagnostikovali v roce 2002. Za dva roky, kdy se další případ neobjevil, tj. v roce 2004, uznal Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) naši republiku za zemi prostou této nebezpečné nákazy.

Do letošního roku však probíhala plošná vakcinace lišek, protože okolní státy ještě nedosáhly takového příznivého nákazového stavu jako ČR. Nyní je vztekliny prosté i Německo a obdobná situace nastává i v dalším bezprostředním okolí naší republiky.

Takže ještě letos, a to v jarním termínu, v dubnu, a v podzimním, v říjnu, budou letecky shazovány návnady s vakcínou. Krajské veterinární správy  budou opět rozmísťovat letáky upozorňující na tuto kampaň, které také varují lidi, aby se nedotýkali kapslí s vakcínou.

Při této příležitosti je třeba upozornit, že křiklavé letáky s varováním „nákaza se blíží“, které lze vidět například na sloupech veřejného osvětlení a jinde v Praze, nejsou sdělením Státní veterinární správy, ani Městské veterinární správy v Praze. Jde o v podstatě neetické komerční sdělení soukromého subjektu. Tyto plakátky mají zřejmě jediný cíl: Prodat vakcínu  pro povinnou vakcinaci psů proti vzteklině. Ano, taková je povinnost vyplývající z veterinárního zákona, všichni psi musejí být proti této nákaze očkováni a musí to být  zaznamenáno v očkovacím průkazu psa, popřípadě v jeho „cestovním pase“. 

Očkování proti vzteklině je povinné pro všechny psy. Pro kočky a fretky je povinné pouze tehdy, pokud s nimi majitelé cestují po zemích EU, popřípadě do jiných zemí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz