Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Farma roku 2008

05/01/09
smf

V soutěži Farma roku 2008, kterou pořádá ASZ ČR, byla farma rodiny Sotonových vyhodnocena jako 3. nejlepší farma v ČR. Zdroj: www.asz.cz
 

Farma rodiny Sotonových 
Rod Sotonů, který má v Trstěnicích dlouhou tradici, se vždy zabýval sedlačením. Kolektivizace rodinu samozřejmě krutě postihla. Po roce 1989 však začali otec a děd stávajícího farmáře opět hospodařit na restituovaném statku a 25 hektarech půdy. V letošním roce hospodaří Sotonovi na 220 hektarech z velké většiny vlastní půdy, chovají 100 červenostrakatých krav a obhospodařují 6 hektarů lesa.
V soutěži Farma roku 2008, kterou pořádá ASZ ČR, byla farma rodiny Sotonových vyhodnocena jako 3. nejlepší farma v ČR.
farmy 339