Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z PGRLF

18/12/08
smf

Představenstvo PGRLF, a.s. na svém zasedání dne 8. prosince 2008 rozhodlo . Zdroj: www.pgrlf.cz
 

Informace z  PGRLF
Dne 10.12.2008 byla uzavřena Smlouva o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. mezi PGRLF, a.s. a S MORAVA Leasing, a.s. Klienti S MORAVA Leasing, a.s. mohou tedy využít možnosti uzavřít úvěry s podporou PGRLF, a.s. v rámci Programu Zemědělec.
 • Představenstvo PGRLF, a.s. na svém zasedání dne 8. prosince 2008 rozhodlo následovně:
  A. Změny týkající investičního programu PGRLF, a.s. Půda
  S přihlédnutím k současnému výkladu ustanovení Pokynů Společenství, respektive k bodu 196 uvedených Pokynů Společenství, je nutné ukončit program Půda k 31.12.2009.
  V průběhu 1. čtvrtletí bude oznámeno ukončení přijímání žádostí.
  Již uzavřené smlouvy o dotaci/podporu poběží beze změny až do ukončení smluvního vztahu.
  Již schválených žádostí se ukončení programu Půda nijak nedotkne – stále pro klienty platí všechny povinnosti a smluvní vztah trvá beze změny.
  B. Finanční podpora pojištění pro rok 2008
  U dotačního titulu finanční podpora pojištění pro rok 2008 následující výši podpor:
  Podprogram Ostatní plodiny = 35% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok,
  Podprogram Speciální plodiny = 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný rok,
  Podprogram Hospodářská zvířata = 20% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nákazy a dalších hromadných onemocnění pro příslušný rok.
 • Zdroj: www.pgrlf.cz