Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF připraven na intervenční nákup obilovin

30/10/08
smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne 1. listopadu přijímat nabídky do intervenčního nákupu obilovin.Zdroj: www.szif.cz
 

SZIF připraven na intervenční nákup obilovin
29.10.2008
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne 1. listopadu přijímat nabídky do intervenčního nákupu obilovin. Farmáři budou mít možnost nabídnout svou úrodu a obchodníci své zásoby pšenice obecné a ječmene setého až do 31. května 2009. Příjem nabídek kukuřice seté bude v rámci všech členských států EU 27 pro hospodářský rok 2008/2009 limitován stropem v souhrnném objemu 700 000 tun (další info o kukuřici viz níže).

Základní intervenční cena garantovaná Evropskou unií je stále 101,31 Eur/t, připlácen je také měsíční kompenzační příplatek za skladování v podobě 0,46 Eur/t/měsíc.
 
Do intervenčního nákupu však bude možno nabídnout pouze obiloviny ve standardní kvalitě. Požadavky EU jsou nekompromisní a proto bude SZIF nabízené obiloviny kontrolovat i na výskyt chorob, škůdců a kontaminantů, a to v podobě rizikových látek jako jsou těžké kovy nebo mykotoxiny. SZIF bude také kontrolovatpovinné deklarace u geneticky modifikované kukuřice (GMO). Jako obvykle bude SZIF spolupracovat hned s několika certifikovanými laboratořemi.
 
SZIF má již dopředu nasmlouvané skladovací kapacity na více jak 500 tis. tun obilovin. Dále pro zájemce o intervenční nákup SZIF na svých webových stránkách (www.szif.cz) zveřejňuje kompletní Obchodní podmínky, přehlednou příručku, která obsahuje i informace o zjišťování a stanovení kontaminujících látek a konečně formulář pro nabídku do intervenčního nákupu obilovin. Vše výše uvedené je ke stažení v sekci Komodity/Rostlinná výroba/Obiloviny/Intervenční nákup obilovin. Formulář je vybaven nápovědou, kdy se po „najetí“ myší na konkrétní pole, zobrazí instrukce k vyplnění.
 
 Základní souhrnné informace:
 
Kdo může nabídnout obiloviny k intervenci
Producent nebo obchodník.
 
Druhy intervenčně nakupovaných obilovin
Pšenice obecná
Ječmen setý
Kukuřice setá
(Příjem nabídek kukuřice je rozdělen do dvou fází. První fáze začíná 1. listopadu a končí 31. prosince. V případě, že je celkové množství kukuřice nabídnuté v rámci EU 27 překročeno, stanoví Komise nejpozději do 25. ledna koeficient přidělení množství, kterým se přepočítají veškeré nabídky kukuřice. Pokud se daný strop nepřekročí, Komise zveřejní zbývající množství k intervenčnímu nákupu do druhé fáze. Druhá fáze začíná den po zveřejnění zbývajícího množství a končí nejpozději 31. května.)
Minimální akceptovatelné množství obilovin
80 tun homogenního charakteru. To znamená, že je nezbytné, aby nabízená obilovina tvořila homogenní partii, která je kdykoli identifikovatelná. Tedy je oddělena od jiného zboží a jiných nabídek a má vyrovnané kvalitativní parametry.
 
Jak lze nabídnout obiloviny k intervenci
Písemně na formuláři SZIF. Originál vyplněného formuláře, opatřený ověřeným podpisem nabízejícího subjektu (statutárního orgánu nebo fyzické osoby) a opatřený přílohou, kopií výpisu z OR nebo ŽL, je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF.
 
Výše intervenční ceny
Intervenční cena se vztahuje na obiloviny, ve stadiu velkoobchodního prodeje, dodávané do intervenčních skladů před jejich vyskladněním, přičemž je stanovena ve výši 101,31 €/t obilovin ve standardní kvalitě. V intervenční ceně je započteno vyskladnění z nabízejícího skladu a doprava do nejbližšího intervenčního centra (tzv. parita). SZIF hradí dopravu z nabízejícího skladu do intervenčního skladu, přičemž je vždy nutno kalkulovat s odečtením parity.
 
Platba za nakoupené obiloviny
SZIF zaplatí nabízejícímu v termínu mezi 30. – 35. dnem ode dne převzetí celé partie cenu odpovídající:
 
intervenční ceně
+ měsíční kompenzační příplatek za každý měsíc skladování od zahájení intervenčního nákupu do měsíce dodání ve výši 0,46 €/t /měsíc
+/- přirážky/srážky za jednotlivé kvalitativní parametry (dle Nařízení Komise (ES) č. 687/2000)
+/- paušální náklady na přepravu dle vzájemné polohy nabízejícího skladu, intervenčního skladu a intervenčního centra
náklady na vyskladnění (pokud se jedná o přejímku na místě)
 
Legislativa
Intervenční nákup obilovin se řídí pravidly v Nařízení Komise (ES) č. 687/2008.
 
 
 
JUDr. Vladimír Voráček,
tiskový mluvčí SZIF