Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

26/10/08
smf

Informace ze SZIF – schválené žádosti ze 4.kola příjmu žádostí v PRV. Zdroj: www.szif.cz
 

Státní zemědělský intervenční fond dne 23.10.2008 schválil Žádostí o dotaci v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – podrobnosti v příloze.
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.10.2008 schválil 57 Žádostí o dotaci v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost v celkové výši podpory 33.649.067,- Kč.
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.10.2008 schválil 1175 Žádostí o dotaci v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v celkové výši podpory 34.258.780,- Kč.