Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Devastace chovu prasat

25/08/08
smf

Dlouhodobá devastace chovu prasat v České republice, která trvá dvacátý pátý měsíc, vstoupila do fáze, kdy přináší nevratné důsledky. Autoři: Ing. Jan Veleba ,Ing. Jaroslav Hajda, CSc. ,zdroj: www.apic-ak.cz
 
 

Devastace chovu prasat se již citelně projevuje
 
Dlouhodobá devastace chovu prasat v České republice, která trvá dvacátý pátý měsíc, vstoupila do fáze, kdy přináší nevratné důsledky. Dotknou se chovatelů, pěstitelů obilí, zpracovatelů a spotřebitelů. Stavy prasat u nás letos k 30. červnu meziročně klesly o čtrnáct procent, což je po Rumunsku nejvíce v Evropské unii.
 
Pro srovnání – sousední Rakousko snížilo stavy prasat o pouhé jedno procento, Německo o 1,3 procenta, v Nizozemsku dokonce počty prasat o 1,5 procenta stouply.
Devastace chovu prasat v ČR bude pokračovat dál a proti ostatním zemím EU-27 se urychlí, protože z počtu prasat celkem poklesly meziročně naše stavy prasnic a prasniček o 21,4 %, což je nejvíce z rozhodujících zemí EU-27. Dál se také snižuje produkce selat určených na výrobu vepřového masa (na výkrm).
V současné době začali s likvidací chovů prasat historicky nejvýznamnější chovatelé provozující špičkové plemenné chovy nepřetržitě přes šedesát let. Například Zemědělský podnik Otice.
Četná jednání s vedením ministerstva zemědělství na toto téma jsou bezvýsledná, zájem o skutečné řešení není. Například ve Francii dostali chovatelé prasat státní pomoc – překlenovací úvěry a odložení plateb sociálního zabezpečení ve výši 400 milionů eur, což pomohlo překonat jejich celkové ztráty odhadované na 700 milionů eur.
Vlivem shora uvedených faktů vstoupila Česká republika do období, kdy ztratila vlivem snížení početních stavů a výroby konkurenceschopnost a přichází období významného zvýšení farmářské ceny.
Devastace chovu prasat má negativní vliv na prohlubující se strukturální krizi českého zemědělství, kdy krmné obilí nenajde na trhu uplatnění, a tím se výrazně sníží jeho cena a ekonomika jeho producentů.
 
 
Současné parametry chovu prasat v ČR a srovnání vývoje stavů s EU-27
  • Ztráty chovatelů se blíží 4,5 miliardy korun (odhad od počátku krize před 22 měsíci).
  • Roste hrubá marže obchodníků, která v červnu letošního roku přesáhla u vepřového masa 33 %.
  • Záporné saldo zahraničního obchodu s vepřovým masem a živými prasaty dosáhlo v loňském roce 4,98 miliardy korun – dovoz vepřového masa činil 130 tisíc tun a od roku 2001 se zvýšil více než osmkrát.
  • Před pěti lety jsme byli ve výrobě vepřového masa soběstační, v letošním roce už dovezeme 35 až 40 procent naší spotřeby.
  • Devastace chovu prasat s sebou přináší i devastaci jatečních a navazujících provozů, ve kterých pracuje 20 000 zaměstnanců.
 
 
 
Stavy prasat ve vybraných zemích EU v průběhu 2. čtvrtletí 2008 a meziroční srovnání (tis. kusů)
Země
 
Prasata celkem
 
Pokles (%)
 
Prasnice a
prasničky
Pokles (%)
 
Z toho p + p
zapuštěné
Pokles (%)
 
Selata
 
Pokles (%)
 
 
Německo
26 765
-1,3
2 378
-5,0
1 702
-5,4
6 966
-2,9
 
Španělsko
24 656
-8,0
2 532
-8,6
1 681
-12,3
6 468
-5,2
 
Polsko
15 687
-13,0
1 423
-19,6
918
-19,2
4 792
-14,8
 
Francie
14 654
-1,2
1 210
-3,4
861
-3,0
5 441
-0,3
 
Dánsko
12 186
-10,4
1 296
-9,8
798
-10,3
4 100
-11,9
 
Nizozemsko
11 845
1,5
1 070
-6,6
690
-6,8
5 035
5,0
 
Rumunsko
4 980
-15,1
377
-15,3
217
-9,1
915
-16,8
 
Maďarsko
3 658
-10,1
343
-12,3
214
-12,7
930
-18,0
 
Rakousko
3 181
-1,0
302
-1,9
210
-1,4
837
0,5
 
Česko
2 433
-14,0
253
-21,4
158
-23,3
711
-19,5
 
Celkem
120 045
-6,2
11 184
-9,4
7 449
-10,0
36 195
-6,0
 
Zdroj:Quelle: Nationale Ämter, Eurostat
 
 
Ing. Jan Veleba
předseda představenstva Centroodbytu – národního odbytového družstva
Ing. Jaroslav Hajda, CSc.
předseda Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy
 
(Poznámka: S vyjádřením zástupců Centroodbytu se shoduje i stanovisko Českého svazu zpracovatelů masa. Podle jeho předsedy Jaromíra Klouda přispěla silná koruna, růst cen energie a neochota obchodníků prodávat za reálné ceny k další devastaci cen vepřového masa, takže dovozy rostou a čeští zpracovatelé ztrácejí dál na konkurenceschopnosti.)   (egi)