Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

IBR v ČR

04/07/08
smf

V ČR probíhá již dva roky Národní ozdravovací plán proti IBR – infekční bovinní rhinotracheitidy. Autor: Hol¨., zdroj: www.vetweb.cz
 

Statistika o IBR

Dva roky ozdravovacího programu .

V ČR probíhá již dva roky Národní ozdravovací plán proti IBR – infekční bovinní rhinotracheitidy. Cílem bylo zlepšit zdraví skotu a zjednodušit podmínky pro přemísťování zvířat, spermatu, vajíček a embryí a do budoucna si udržet obchodní možnosti zejména se státy, které jsou této nákazy prosté. Za dva roky vzrostl počet úředně prostých a ozdravených hospodářství v ČR na téměř 50 % (přesně 47, 99 %). Proti počátečnímu stavu se podíl IBR prostých hospodářství zvýšil téměř o 30 %. Tuto dlouhodobou akci trvající do roku 2012 finančně hradí Ministerstvo zemědělství. Evropská komise díky programu umožnila České republice požadovat dodatečné záruky na obchod a dovoz živého skotu na základě Rozhodnutí 2004/558/ES. To chrání české chovatele skotu před zavlečením původce IBR ze zahraničí.
Efekt prvních dvou roků ozdravování je velký. Znatelný přírůstek ozdravených hospodářství až na 75 % se dá očekávat i pro nadcházející dva až tři roky. Nejdelší ozdravovací účinek bude nutno však očekávat u chovů, které byly silně zamořené.
Po dokončení programu ozdravování na konci roku 2012 bude provedeno vyhodnocení, na základě kterého by mohla Česká republika dosáhnout statutu země ozdravené a prosté IBR, což bude mít dopad nejen zdravotní, ale také neomezené možnosti obchodování.

Autor: hol  ,zdroj: www.vetweb.cz