Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Budou v Pardubickém kraji další evropsky významné lokality?

09/07/08
smf

V Pardubickém kraji je navrženo 24 evropsky významných lokalit. Zdroj: AOPK ČR

V Pardubickém kraji je navrženo 24 evropsky významných lokalit

Národní seznam evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji se nejpíš kvůli Evropské komisi rozroste o další oblasti. Z nově sestaveného seznamu ministerstva životního prostředí vyplývá, že by mělo v kraji přibýt 24 nových lokalit. Pro kraj i obce znamená návrh komplikace, zejména při stavbě silnic a vodních děl, konstatoval první náměstek hejtmana Roman Línek a dodal, že z původního seznamu blokovalo stavby v kraji deset lokalit, které připomínkovali ministerstvu životního prostředí. Nyní zbývají čtyři.  Podle Línka se jedná o přírodní rezervaci Psí kuchyně na Svitavsku, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, lesopark Slavíkovy ostrovy a písník Labišťata na Pardubicku.
"Psí kuchyně by se dotkla přivaděče R5 na Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí. V Kladrubech se chystá velký rozvoj i z evropských peněz a posledně jmenované lokality by bránily případnému plánu na splavnění Labe," řekl Línek.
Kraj se již s ministerstvem životního prostředí vypořádal připomínkami například s oblastí Hřebečovský vrch, Buková hora, Brandýs, Střemošická stráň nebo Bohdalov. Lokality s významným biotopem se již nekřižují s plánovanými stavbami, podotkl Línek.
V soustavě chráněných území nazvaných Natura 2000 jsou již v kraji čtyři desítky evropsky významných lokalit. Česká republika musí doplnit seznam kvůli požadavkům Evropské komise, která jej shledala jako nedostatečný.
"Doplněny mají být lokality pro některé evropsky významné druhy rostlin a živočichů a typy přírodních stanovišť v kontinentální oblasti," řekla Eva Škrabalová z pardubického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny.
Předběžný seznam schválila Evropská unie loni, kdy na něm bylo 27 lokalit, do letošního září by Česká republika měla odeslat do Bruselu definitivní verzi. Podle Škrabalové se soupis o nějakou dobu pozdrží. Pokud jej EU schválí, poběží šestiletá lhůta, kdy se oblasti stanou evropsky významnými lokalitami se zvláštním režimem ochrany.
Navržené evropsky významné lokality (EVL) v Pardubickém kraji:

Bohdalov
Moravská Sázava
Brandýs
Psí kuchyně
Dolní Chrudimka
Ratajské rybníky
Hemže-Mýtkov
rybník Malá Straka
Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Semínský přesyp
Hřebečovský hřbet
Slavíkovy ostrovy
Hubský-Strádovka
Střemošická stráň
Krkanka-Strádovské peklo
Třebovské stěny
Labišťata
U Pohránovského rybníka
Litice
Údolí Svratky u Krásného
Mazurovy chalupy
Vadětín – Lanšperk
Michnovka-Pravy
Žernov
U dvou stávajících EVL (Anenské údolí a Bohdanečský rybník a rybník Matka) byl měněn předmět ochrany. Lokalita Zaorlicko nyní nezasahuje do Pardubického kraje.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR