Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kupujte české mléko a mléčné výrobky !

04/06/08
smf

Výzva zemědělců našim spotřebitelům. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Výzva zemědělců našim spotřebitelům

Kupujte české mléko a mléčné výrobky !
Vedle nesporného zdravotního přínosu pomůžete českým chovatelům a producentům mléka v jeho odbytu odčerpáním nadbytečných zásob mléka a mléčných výrobků !
Mléko patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších komodit a jeho koupí, včetně rozlišného spektra mléčných výrobků pomůžete jak našim producentům, tak obohatíte svůj jídelníček.  Praktickou pomůckou pro identifikaci mléka a mléčných výrobků tuzemské produkce je oválná značka s kódem CZ a číselným označením provozu.
Situace v mléčném sektoru EU se dostala v těchto dnech na kritickou hranici a hrozí kolaps celého odvětví. Vše započalo v Německu, kde byli zemědělci obchodními řetězci – prostřednictvím jednotlivých mlékáren – cenově zatlačeni pod hranici rentability výroby mléka. Současná výkupní cena nepokrývá ani prosté náklady na jeho výrobu. Aktuálně proto němečtí producenti blokují dodávky do jednotlivých mlékáren ve snaze zvýšit výkupní ceny. Solidaritu projevili i jejich kolegové z mnoha dalších zemí EU jako je Nizozemsko, Francie, Irsko, Belgie a připojují se i další.
K jejich podpoře se připojuje i  většina českých producentů mléka, kteří tímto způsobem vyjadřují především nesouhlas s jednáním a tlakem obchodních řetězců. Ty zneužívají svého postavení a různými formami vyvíjejí tlak na cenu dodávek prakticky všech potravin. Přitom největší podíl zisku v celé vertikále od výroby, přes zpracování a prodej zůstává právě obchodním řetězcům.
Nízká cena se pro spotřebitele krátkodobě jeví jako velmi výhodná, ale na druhou stranu jde o politiku a strategii, která v ČR likviduje jedno agrární odvětví za druhým. Nespoléhejme se na dovozy u těch produktů, které dokážeme doma kvalitně a bez problémů vyrobit !  Mléko je jedním z nich. 
Věříme, že vám není lhostejný osud výroby kvalitního a chutného českého mléka a bohaté palety mléčných výrobků a vyslechnete naší výzvy. Každé koupené balení české produkce pro nás představuje významnou pomoc a my vám za ni upřímně děkujeme !
 
Za jednotlivé producenty – Ing. Zdeněk Houška, Mlékárenské a hospodářské družstvo JIH; Ing. Pavel Sáňka, Odbytové družstvo Mlecoop; Ing. Jan Veleba, Agrární komora ČR; Ing. Miroslav Jirovský, Zemědělský svaz ČR; Ing. Oldřich Bachtík, CSc., Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů; Ing. Karel Horák, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR; Ing. František Zobal, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, a další.