Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k situaci v odvětví výroby mléka v ČR

05/06/08
smf

Na základě četných dotazů opětovně potvrzujeme závěry z operativního jednání v odvětví výroby mléka konaného dne 3. června 2008 na AK ČR, uveřejněné na portálu APIC. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace k situaci v odvětví výroby mléka v ČR

V Praze 4.6.2008
Vážené kolegyně, kolegové,
 
na základě četných dotazů opětovně potvrzujeme závěry z operativního jednání v odvětví výroby mléka konaného dne 3. června 2008 na AK ČR, uveřejněné na portálu APIC.
Závěry obsahují celkem 5 bodů, z nichž bod č. 2 zní: „Snížení tržního prodeje mléka od prvovýrobců ke zpracovatelům o 10 % a to ode dne 6. června 2008. Tuto sníženou dodávku držet do odvolání“.


Bod č. 2 i nadále platí, tzn. že počínaje pátkem 6. června budou dodávky ke zpracovatelům kráceny o 10 % až do odvolání.

Dne 5.6.2008 se sejde Komoditní rada pro mléko a hovězí maso a projedná další postup, o němž budete informováni.

Vážené kolegyně, kolegové, prosím o zabezpečení tohoto postupu na Vaší místně příslušné úrovni.

Ing. Martin Fantyš
ředitel úřadu AK ČR

Přiložené dokumenty:
Tiskova_konference
Vyzva080603
Mleko080603