Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

02/05/08
smf

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 145/2008 Sb.ze dne 26. března 2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí