Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příručka hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku

14/03/08
smf

Příručka hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné praxe a legislativy ČR.  Autor: ÚZPI Praha

Metodická pomůcka, která se Vám dostává do rukou je určena pro právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství. Cílem pomůcky je seznámit zemědělce s 19-ti evropskými normami a dotčenou českou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí, zajištění nezávadnosti potravin, správného zacházení se zvířaty a rostlinolékařství. Tyto zákonné požadavky dané 19-ti evropskými normami a českou legislativou budou muset v budoucnu (rok 2009) zemědělští podnikatelé dodržovat a řídit se jimi tak, aby se vyvarovali snížení zemědělských dotací, popřípadě vyloučení ze systému poskytování těchto dotací.
  • Jednotlivé listy v metodické pomůcce slouží k samokontrole podniku při porovnávání.znění platných zákonných požadavků na hospodaření.a.zjištěného reálného stavu při.jejich.dodržování v zemědělském podniku.
  • Výsledek samokontroly může sloužit jako podklad pro případnou realizaci přijatých opatření v podniku.s cílem naplnit.požadované zákonné požadavky na hospodaření v zemědělském podniku.
  • Soubor listů v metodické pomůcce nepředstavuje úplnou.náplň kontroly jednotlivých dozorových státních orgánů.
  • Soubor listů neobsahuje úplné.§ znění legislativních norem, ale pouze jejich vybrané části, které se týkají dané problematiky. Nelze se na ně proto odkazovat při odvolacích jednáních při snížení dotací, rovněž.tak.při soudních sporech.
  • Tučně vytištěné texty v jednotlivých listech s poznámkou CC se vztahují na problematiku obsaženou přímo v 19-ti směrnicích a nařízeních.EU. Ostatní texty.v listech odpovídají české legislativě  
V souladu s článkem 15 odst. 2. nařízení Komise (ES) číslo 1974/2006je pro Vás připravena metodika hodnocení dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Soubor je složený ze základních právních předpisů v této oblasti, které musí jednoznačně znát každý, kdo chce a má snahu řešit oblast bezpečnosti práce v zemědělství a lesnictví.
 
AUTOŘI:            Kontrolní listy připravil kolektiv metodiků – ÚZPI
ZDROJ:            19 evropských norem a související česká legislativa
VYDAL:            Ústav zemědělských a potravinářských informaci, Slezská 7, PRAHA 2- Vinohrady, PSČ 120 56, Email: kcp@uzpi.cz ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky
OPONENTI:      Státní veterinární správa Praha
Česká plemenářská inspekce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Státní rostlinolékařská správa