Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

GM a živočišná výroba v EU

24/02/08
smf

Prezident FEFAC (Evropské sdružení výrobců krmiv) – Pedro Correa de Barros – vyzval členy Farm Council v EU k rychlému přijetí opatření, která zajistí farmám se živočišnou výrobou přístup ke krmným surovinám. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

GM a živočišná výroba v EU
Prezident FEFAC (Evropské sdružení výrobců krmiv)  – Pedro Corrêa de Barros – vyzval členy  Farm Council  v EU k rychlému přijetí opatření, která zajistí farmám se živočišnou výrobou přístup ke krmným surovinám.
Prezident uvítal návrh, aby pro nadcházející vegetační období byla vyloučena směrnice týkající se set-aside, ale uvedl, že toto opatření není účinné pro řešení současného kritického nedostatku krmných surovin pro hospodářská zvířata v EU.  Prezident poznamenal, že jedinou cestou jak pokrýt současné potřeby trhu jsou další importy energeticky bohatých krmných surovin, kterých EU potřebuje dovézt 15-25 mil. tun.
Možnost importu je však závažně omezena současnou politikou EU vůči GM plodinám. Prezident varoval Farm Council Evropské unie před následky současné politiky v oblasti GM, která může poškodit živočišnou výrobu v EU. Uvedl, že výrobci hospodářských zvířat ve třetích zemích budou moci pro krmení svých zvířat využívat  plodiny GMO dosud v EU neschválené a budou stále více prodávat své výrobky živočišného původu spotřebitelům v EU za nižší ceny než budou stejné výrobky produkované v EU.
Podle prezidenta FEFAC systematické zpomalování schvalovacího řízení pro GM a přísná nulová tolerance pro obsah komponent v EU neschválených se již projevily ve ztrátě 4 mil. tun CGF (Corn Gluten Feed – kukuřičné glutenové krmivo) a DDGS (sušených obilních výpalků), které se již léta do EU dovážely z USA.
CGS a DDGS jsou základní krmiva pro skot chovaný v některých zemích  EU (Irsko, Portugalsko, Nizozemsko, Španělko a Velká Británie). Jejich náhrada jinými složkami uměle zvedla ceny krmiv v EU o 2-3 mld. EUR kromě  zvýšení  celkových nákladů za krmné směsi o 10 mld. EUR, kterým došlo od roku 2006 kvůli vyšším světovým cenám obilovin.
Prezident FEFAC požaduje,  aby si ministři zemědělství uvědomili zodpovědnost za politiku, která omezuje živočišnou výrobu v EU a vyzývá je, aby z důvodu možného importu krmných obilovin přijali únosné limity pro technicky neodstranitelné příměsi GM plodin s tím, že ve vyvážejících zemích byly již schváleny a čekají na schválení v EU.