Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře – II.kolo příjmů žádostí z PRV

01/11/07
smf

P O Z V Á N K A na semináře k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.

P O   Z  V  Á   N K A
 
 
na semináře
k II. kolu přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova
České republiky na období 2007–2013.
 
 
V souladu s čl. 76 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova připravil odbor Řídící orgán EAFRD MZe ve spolupráci s ÚZPI Praha a KIS AGROVENKOVA,o.p.s. seminář, který se koná:
 
 
v pátek 2. listopadu 2007 od 9.00 hod
v „Kulturním domě“ v Němčicích (okres Ústí nad Orlicí)
v úterý 6.listopadu 2007 od 12.00 hod     
v hostinci u Kosteleckých, Černá za Bory
 
V rámci těchto seminářů budou poskytnuty základní informace o II. kole příjmu žádostí o podpory z osy I. a osy III Programu rozvoje venkova (PRV), které bylo vyhlášeno MZe dne 8.10.2007.
Vzhledem  k etapovému vyhlašování termínů podávání žádostí k jednotlivým osám a opatřením programu jsou tato školení zaměřeno k těmto osám , opatřením a podopatřením :
 
 
– I.1.2 Investice do lesů
– I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů
– III.l.l. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
– III.l.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
– III.l.3 Podpora cestovního ruchu
 
 
Ke každému opatření a podopatření bude provedena prezentace školitelů ÚZPI.
 
Aktuální informace o přijmu žádostí o podpory z osy I. a III. PRV – Ing. Aleš Sobel SZIF HK
 
 
 
Účast na seminářích je zdarma. 
 
                                                  
                                                                                    
                    Václav Koblížek                                                                           
Předseda správní rady AGROVENKOVA, o.p.s.