Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

KURZ pro výkon obecných zemědělských činností

13/11/07
smf

SZŠ v Lanškrouně  pořádá rekvalifikační kurz pro zemědělce. Celková časová dotace je 300 hodin. Je připravena  i zkrácená verze v rozsahu 150 hodin.

Rekvalifikační vzdělávací program
KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Střední zemědělská škola Lanškroun vychází vstříc potřebám zemědělské podnikatelské veřejnosti a připravuje na zimní měsíce přelomu roku 2007 a 2008 další běh kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, tzv. zimní kurz. Jeho plán vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství č.j. 19879/2002-2010 dne 15.10.2002 a jeho délka je stanovena na 300 vyučovacích hodin, z nichž 153 hodin se vyučuje v pátek a v sobotu v 9 hodinových blocích přímo ve škole a zbytek je věnován samostudiu, exkurzi a závěrečným zkouškám. Kurz je zakončen obhajobou vlastního projektu zemědělské farmy a závěrečnou komisionální zkouškou. Kurzovné je závislé na počtu účastníků a činí při 15 účastnících 12 000,- Kč. Vystavené osvědčení opravňuje jeho držitele k získání živnostenského oprávnění k podnikání v zemědělské prvovýrobě a umožňuje uplatňovat nároky na dotační příjmy včetně evropských dotačních programů.
Učební plán
 
Název předmětu
 
Zkratka
Dotace
Přímá výuka
Konzultace
Projekt
Zkoušky
Suma
Pěstování rostlin
PRO
36
27
8
2
73
Chov zvířat
CHO
36
27
8
2
73
Zemědělská mechanizace
ZEM
18
9
4
0,5
31,5
Ekonomika podnikání
EKP
36
27
8
2
73
Výpočetní technika
VYT
18
9
4
0,5
31,5
Zemědělské právo
ZEP
5
0
0
 
5
Bezpečnost práce
BEP
4
0
0
 
4
Exkurze
EXK
 
9
 
 
9
Celkem
 
153
108
32
7
300
Výuka i konzultace jsou členěny do 9 hodinových bloků, přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Nejvhodnější dny pro výuku jsou pátek a sobota, jejichž spojením se výuka zvládne během zimních měsíců listopad až březen v 15 týdnech v období mimo zemědělské sezónní práce. Dopravu si účastníci kurzu zajistí samostatně, oběd si mohou zakoupit ve školní jídelně a na domově mládeže si mohou zaplatit ubytování z pátku na sobotu.
 
Datum zahájení: 23. listopadu 2007
Předpokládané ukončení: 22. března 2008
 
Vedoucí:          ing. Jan Račanský
Kontakt:          telefon: 321098-150, 776201049
                        e-mail: RACA@SZES-LA.CZ, JAN.RACANSKY@SEZNAM.CZ