Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

O přímých platbách a debyrokratizaci zemědělství s ministrem

08/10/07
smf

Na  schůzi předsednictva ASZ ČR přijal pozvání ministr zemědělství Petr Gandalovič. Tématem diskuse bylo především dorovnání přímých plateb, možnosti snížení byrokracie v zemědělském sektoru a také návrh zákona o majetkových podílech. Zdroj: www.asz.cz
 

O přímých platbách a debyrokratizaci zemědělství s ministrem

Na pondělní schůzi předsednictva ASZ ČR přijal pozvání ministr zemědělství Petr Gandalovič. Tématem diskuse bylo především dorovnání přímých plateb, možnosti snížení byrokracie v zemědělském sektoru a také návrh zákona o majetkových podílech.
Na úvod jednání bylo vybráno jedno z nejožehavějších témat, příprava rozpočtu. Ministr zdůraznil, že suma, která bude vynaložena na dorovnání přímých plateb je připravená zhruba ve stejné výši jako minulý rok, tedy 7,2 miliardy korun, což za současné situace považuje spíš za úspěch. Nicméně vzhledem ke každoročnímu zvyšování dotací tato suma znamená jen asi 27 % úrovně dorovnání oproti 30 %, které má Česká republika podle přístupových dohod s EU povoleno letos vyplatit, v absolutních číslech se jedná o rozdíl zhruba 700 miliónů korun. Přesto, že tento rozdíl znamená v přepočtu jen asi 150 korun na hektar, vyjádřilo předsednictvo názor, že vláda by měla splnit slib o dorovnání v plném výši, jak je uvedeno v programovém prohlášení a zajistit sumu, která pokryje dorovnání na úrovni 30 %.
Druhým bodem společného jednání byla ASZ ČR neustále zmiňovaná nadměrná byrokratická zátěž, která zemědělským podnikatelům znesnadňuje činnost. Předseda ASZ ČR Stanislav Němec požádal ministra Gandaloviče o zvážení možností, jak byrokracii v resortu snížit, především o přezkoumání legislativních nařízení, která mnohdy nastavují podmínky přesahující rámec požadavků ze strany Evropské unie. Ministr přislíbil sestavit pracovní skupinu, která provede revizi legislativy s cílem zjistit nadbytečnou legislativu. Zároveň uvedl, že za velmi důležité považuje také připomínky přímo z praxe a připomenul, že v letošním roce se díky připomínkám ze strany zemědělců podařilo zjednodušit některá nařízení.
Diskutovalo se také o návrhu tzv.transformačního zákona, který ASZ ČR plně podporuje a považuje za velmi důležitý a přislíbila opakovaně ministerstvu pomoc při jeho prosazování. 
Ing. Veronika Kutilová, odborná referentka ,zdroj: www.asz.cz