Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Modernizace, mladí zemědělci, diverzifikace

20/06/07
smf

Specifické podmínky vybraných dotačních titulů, příjem žádostí bude zahájen dle MZe od 9. července.
 

Specifické podmínky  vybraných dotačních titulů, příjem žádostí bude zahájen  od 9. července.

Opatření I.1.1.  Modernizace zemědělských podniků

 

Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců

Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy -b), c), d)