Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

18/06/07
smf

Informace AK ČR. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 24   (11.06.2007 – 18.06.2007)

1. Zprávy

1. Rada pro zemědělství: Dohoda o jasnějším používání prodejního označení „telecí“
V Bruselu, dne 11. června 2007 Ministři zemědělství Evropské unie se dnes shodli na objasnění podmínek pro uvádění masa ze skotu do dvanácti měsíců věku na trh.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2756

2. Ministerstvo zemědělství bude dál jednat o navýšení rozpočtu
Ministr zemědělství Petr Gandalovič lituje, že v rámci prvního návrhu státního rozpočtu na příští rok přišel jeho resort o 2,5 miliardy korun oproti částce, kterou požadoval. To by znamenalo, že nebude možné vyplatit zemědělcům národní doplňkové přímé platby v plné výši jako letos.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt16|mo2763

3. Zákonem proti křiklavým praktikám řetězců
Hovoří se o ustavení nového zákona na ochranu hospodářské soutěže tak, aby řetězce s určitým obratem získaly status dominantního postavení, a byly tak postihnutelné v případě, že budou vymáhat nelegální bonusy od dodavatelů. Zákon by měl také zavést pojem minimální ceny. Jak by podle Vás měl nový zákon vypadat, aby co nejúčelněji fungoval v praxi?
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2765

4. Prohlášení účastníků Obilnářského fóra konaného dne 12. června 2007 ve Žďáru nad Sázavou
Obilnářského fóra se zúčastnilo 320 pěstitelů obilovin a olejnin, skladovatelů, zpracovatelů, představitelů nevládních organizací a zájmových sdružení. Po úvodním slovu prezidenta AK ČR Ing. Jana Veleby a vystoupeních
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2766

5. Vypustíme slůvko národní a zapomeneme i na regionální
Z vystoupení ministra zemědělství Petra Gandaloviče na Žofínském fóru jsem víc než rozpačitý. Podobný pocit asi zažívali i kolegové, protože nepříliš radostná nálada provázela i hovory nad číší vína nebo džusu na závěr jednání. Mělo být zásadní a očekával jsem určité novinky, sdělené od nejvyššího zástupce rezortu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2771

6. Reinbergr: Zavedení biopaliv v Česku by nemělo zdražit potraviny
Zavedení biopaliv na českém trhu pohonných hmot by podle předsedy nového Svazu lihovarů ČR Oldřicha Reinbergra nemělo být důvodem ke zdražení potravin v letošním roce. Pokud stoupnou ceny některých základních zemědělských produktů, bude to spíše důsledek výkyvů úrody, zejména vlivem počasí, řekl novinářům na tiskové konferenci pořádané Agrární komorou ČR k biopalivům Reinbergr.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt97|mo2772

7. IGC: Kvůli šíření biopaliv se zvyšují ceny potravin
Londýn – Rostoucí využívání biopaliv již přispělo k růstu nákladů na potraviny, a to vyvolává obavy v řadě zemí světa. Řekl to 12.6. na výroční konferenci Mezinárodní rady pro obilí (IGC) výkonný ředitel této organizace Ecuo Kitahara.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2773

8. Liknavost ve využívání biopaliv
Svět hledá alternativní zdroje paliv. Této snaze nahrává zvýšená výkonnost světového zemědělství a narůstající produkce potravin. Dochází k jejich přebytkům. Zbrzdit tento stav může nepotravinářské využití půdy. Namísto cukru, olejů, mouky a škrobu se z cukrové řepy, řepky, obilí a brambor začne ve zvýšené míře vyrábět biolíh nebo metylester, složky do biopaliv.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt97|mo2777

9. TESCO je nejčastějším nákupním místem ve střední Evropě
Ve „visegrádském prostoru“, tedy v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se stalo na sklonku roku 2006 Tesco nejpreferovanějším řetězcem. Jako své hlavní nákupní místo rychloobrátkového zboží jej uvádí celkem 12% nakupujících v tomto regionu, což při přepočtu na počet obyvatel odpovídá 7,4 milionu zákazníků (přímých nakupujících a dalších členů jejich domácnosti).
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2780

10. Nové značení biopotravin bude ve prospěch zákazníků
Jasnější pravidla pro značení biopotravin obsahuje projednávané nařízení o ekologickém zemědělství, o kterém dnes jednala rada pro zemědělství a rybolov. Nařízení, které má nabýt účinnosti začátkem roku 2009, přinese jednotná pravidla pro značení biopotravin a také přísnější kontrolu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt116|mo2782

11. Gandalovič: Společná zemědělská politika musí reagovat na potřeby trhu
Základní podstatou reforem Společné zemědělské politiky Evropské unie je přijetí opatření, která povedou k tomu, že zemědělská produkce bude reagovat na potřeby trhu. Na dnešním Žofínském fóru k tématu Reforma Společné zemědělské politiky a Česká republika to uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt4|mo2784

12. Návštěva ministra zemědělství Petra Gandaloviče v Bulharské republice a Rumunsku
Ministr zemědělství uskuteční ve dnech 19. – 21. června pracovní návštěvu Bulharské republiky a Rumunska. V rámci této zahraniční cesty se ministr Gandalovič setká se svými protějšky, ministrem zemědělství a lesnictví Bulharské republiky Nihatem Tahirem Kabilem a ministrem zemědělství a rozvoje venkova Rumunska Decebalem Traianem Remeşem.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2785


2. Komodity

1. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2760

2. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2761

3. Sucho zvyšuje hodnotu zrnin   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2764

4. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2774

5. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2775

6. Plochy cukrovky na Slovensku pro letošní sklizeň omezeny téměř o třetinu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2781

7. Na reformě pěstování ovoce a zeleniny se dohodli ministři zemědělství EU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2783

8. Spotřebitelské ceny – květen 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2787

9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – 24. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2788

10. Kuřata imunní vůči ptačí chřipce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2789

11. Agrární komora očekává průměrnou úrodu obilí a dobré ceny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2790

12. Zpráva o trhu OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2791

13. Cenové hlášení – JUT PRASAT A SELATA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2793

14. Cenové hlášení – JUT SKOTU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2794

15. Cenové hlášení – OBILOVINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2795

16. Cenové hlášení – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2796

17. Cenové hlášení – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2797

18. Cenové hlášení – VELKOOBCHODNÍ CENY ŽLUTÝCH BANÁNŮ   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2798

19. Výsledky výběrového řízení na výběr intervenčních skladů na skladování intervenčně nakoupeného másla   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2799

20. Zpráva o trhu VÍNA a VINNÝCH HROZNŮ   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2800

21. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2801

22. Cenové hlášení – VYBRANÉ DRUHY TUZEMSKÉHO OVOCE A ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2802

23. Zpráva o trhu s MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2803

24. Zpráva o trhu ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2804

25. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2805

26. Oznámení – Nové nařízení – HOVĚZÍ MASO   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2811


3. Poradenství

1. Zájem žadatelů o dotace převýšil možnosti operačního programu
Praha, 8. června 2007: Společný regionální operační program (SROP) již naplnil své možnosti. Ke konci května letošního roku do něj bylo předloženo více než pět a půl tisíc projektových žádostí, jejichž rozpočty převyšovaly částku 37,2 miliard korun. Jedná se o největší z operačních programů, které v letech 2004 až 2006 rozdělovaly dotace z fondů Evropské unie.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2758

2. Program rozvoje venkova přináší výrazné zjednodušení pro žadatele
Kdo žádal o investiční podpory z Operačního programu Zemědělství a chystá se využít možností, které se otevírají v novém Programu rozvoje venkova, jistě ocení významné snížení administrativní zátěže. Týká se zejména počtu nezbytných dokladů, které je nutné předkládat spolu se žádostí o dotaci. Další úlevy se ještě připravují.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2762

3. Program rozvoje venkova ČR 2007-2013
Dokument Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2767

4. Program rozvoje venkova na stránkách UZPI
Soubor ke stažení (zip 46 Mb) Zdroj: ÚZPI
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2770

5. Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Část B -Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2806

6. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla“)
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2807

7. Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2808

8. Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměry b), c), d)
Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2809

9. Právní předpisy pro ekologické zemědělství
Úplné znění zákona 242/2000 Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt234|mo2810

10. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Včera, tj. 12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (projektová opatření) pro opatření vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Žádost o dotaci je možné stáhnout ve dvou formách:
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2778

11. V rámci welfare by si měla mít prasata s čím hrát
Prase je podobné člověku nejen uspořádáním svých vnitřních orgánů a všežravostí, ale také tím, že je hravé. Jak v této souvislosti upozorňuje mluvčí Státní veterinární správy ČVR (SVS) Josef Duben, znamená to v praxi počítat při chovu prasat s tím, aby chovaná zvířata „neměla dlouhou chvíli“. Je to také jeden z požadavků na welfare, neboli dobrou pohodu chovaných zvířat.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2779

12. Leader pomáhá rozvoji venkova
Program Leader, který je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, bude v následujícím programovacím období dotován více než trojnásobně v porovnání s předchozími roky. Očekává se přitom zapojení asi 70 místních partnerství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2786

13. Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova projektová opatření) pro opatření vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Žádost o dotaci je možné stáhnout ve dvou formách:
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2792