Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyjádření k článku „Holport je dobrý, ale dva jsou moc“.

04/05/07
smf

Asociace soukromého zemědělství v uplynulém týdnu mediálně zaútočila na Zemědělský svaz a jmenovitě i na mne, že stojím za zneužitím dotačního titulu „zakládání skupin výrobců“. Zdroj: www.zscr.cz
 

Vyjádření k článku "Holport je dobrý, ale dva jsou moc".
2.5.2007
Asociace soukromého zemědělství v uplynulém týdnu mediálně zaútočila na Zemědělský svaz a jmenovitě i na mne, že stojím za zneužitím dotačního titulu "zakládání skupin výrobců". Odmítám toto obvinění i urážlivé výroky na adresu většiny členů svazu. Osobně jsem se v uplynulých 6 měsících dotazoval na MZe na způsob řešení, veřejně jsem se několikrát kriticky vyjádřil k uvedenému postupu a předpokládám jeho vyřešení. Procitnutí ASZ v posledním týdnu je jen politizováním situace a zneužitím daného problému k osobním útokům. Zatím však nařízení č. 655/2004 Sb. bohužel platí a uvedený postup je tudíž zákonný.
Několik poznámek k uvedenému článku:

1. Podpora sdružování zemědělců ke společnému odbytu je dlouhodobým cílem činnosti svazu a výsledek je stále nedostatečný.

2. Podpora financovaná z národních zdrojů byla zahájena již před vstupem do Evropské unie v roce 1999 a až do roku 2003 celkem bylo vyplaceno cca 82 milionů. Základním kritériem pro uznání skupiny výrobců však bylo dosažení roční obchodované produkce vyšší než 30 milionů Kč.

3. Dne 14.7.2003 byl schválen vládou Horizontální plán rozvoje venkova a v rámci dalšího postupu pak vláda schválila nařízení č. 655/2004 Sb. o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, ve kterém byla překvapivě stanovena roční obchodovaná produkce jen na 3 miliony Kč, anebo podmínku nejméně 5 členů. Kdo asi tento požadavek do nařízení vlády uplatnil?

4. Zemědělský svaz v rámci řádného připomínkového řízení k návrhu uvedeného nařízení vlády vznesl 11 připomínek, z nichž ani jedna nebyla vzata v úvahu. Nebyla vzata v úvahu ani zásadní připomínka, aby do programu podpory byla zařazena sdružení skupin výrobců na národní úrovni. Zajímalo by mne, jaká ekonomická analýza předcházela návrhu tohoto nařízení vlády?

5. Podmínky zařazení do programu jsou stanoveny nařízením vlády, jehož návrh rovněž posuzovala legislativní rada vlády. Úředníci SZIF je musí v daném pojetí a rozsahu realizovat a žádný pracovník SZIF nemůže ustanovení měnit nebo je realizovat podle svého uvážení.

6. ASZ neobjevila nic, co by již se dávno neprojednávalo veřejně např. v březnu na sněmu Agrární komory či veřejně v tisku, např. v Zemědělci. Konstatoval jsem, že některé zemědělské podniky zneužily chybné úpravy vládního nařízení a tím poškozují pozice stávajících centrálních odbytových družstev.

Jestliže mne Ing. Němec podezírá z organizování tunelování prostředků Ministerstva zemědělství, je jeho občanskou povinností podat trestní oznámení v této věci. Pokud nemá důkazy, vyjadřovat své smyšlenky v tisku je bezdůvodným a hrubým osočováním mé osoby, projevem odvádějícím pozornost veřejnosti od zásadních problémů zemědělců a proto očekávám jeho veřejnou omluvu.

Ing. Miroslav Jirovský
předseda ZS ČR
zdroj: www.zscr.cz