Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění pro držitele IRM pro přímý prodej mléka

04/05/07
smf

Upozorňujeme držitele individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, na povinniost doručit do 15.5.2007 na příslušná RO SZIF roční prohlášení o přímých prodejích mléka za kvótový rok 2006/2007. Zdroj: www.szif.cz
 

Upozornění pro držitele IRM pro přímý prodej mléka
Upozorňujeme držitele individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, že dle čl.11 NK (ES) č. 595/2004 jsou povinni doručit do 15.5.2007 na příslušná RO SZIF roční prohlášení o přímých prodejích mléka za kvótový rok 2006/2007.
Roční prohlášení musí být podáno na formuláři vydaném SZIF; tj. na formuláři „Roční prohlášení o přímých prodejích mléka dle NK (ES) č.595/2004“. Tento naleznete na web. stránkách SZIF, cesta: SOTKomodity/Živočišná výroba/ Mléko/ Správa mléčných kvót/ Soubory ke stažení.
Údaje o prodeji mléka a mléčných výrobků musí být uvedeny v kilogramech a zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
Upozornění pro odběratele mléka
Upozorňujeme schválené odběratele mléka, že dle čl.8 NK(ES) č.595/2004 jsou povinni do 15.5.2007 zaslat roční prohlášení o dodávkách mléka za kvótový rok 2006/2007.
Prohlášení musí být doručeno na formuláři vydaném Fondem; tj. formulář „Roční prohlášení o dodávkách mléka dle NK (ES) č.595/2004“ a to jak v písemné, tak elektronické podobě. Formulář je k dispozici na web.stránkách Fondu, cesta: SOT- Komodity/ Živočišná výroba/ Mléko/ Správa mléčných kvót/ Soubory ke stažení.
Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy mléčných kvót

Zdroj: SZIF, 03.05.2007