Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

10/05/07
smf

Informace SZIF: prodej a odběr mléka, hovězí a vepřové maso-zpráva o trhu, program Zakládání skupin výrobců, zdroj: www.szif.cz