Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 20. týden

16/05/07
smf

Průměrné ceny zemědělských výrobců, týdenní zprávy. Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 20. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav.***)
4100
Žito *)
4810
Bramb. poz. k.***)
7,66
Selata (vážící 20 kg)**
53,40
Pšenice potrav. *)
4120
Žito potravin.**)
4870
Mléko Q***)
7,80
Kuřata I. ž. hm.***)  
19,60
Pšenice potrav. #)
3950
Žito potravin. ###)
4800
Mléko "celkem" ##)
7,79
Kuřata I. ž. hm. ##)
19,50
Pšenice potrav. **)
4340
Oves potravin.***)
5250
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Kuřata 65 % (JUT) **
40,60
Pšenice potrav.###
4250
Oves krmný***)
3000
Býci ž.hm. max.c.*+)
42,00
Vejce tříď. ks***)
1,61
Pšenice krmná***)
3410
Oves ###)
3900
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
34,00
Vejce prům.L+M kg**
22,80
Pšenice krmná *)
3580
Kukuřice krmná***)
3850
Krávy ž.hm. max.c.*+
32,00
Idared I. jak. **)
11,60
Pšenice krmná #)
3450
Kukuřice *)
3810
Mladí býci R3 JUTs**)
74,70
Golden Del. I. **)
13,90
Pšenice krmná **)
3770
Kukuřice ###)
3800
Býci tř. ROP, JUT***)
69,40
Jablka moštová***
3,30
Pšenice krmná###
3700
Řepka***)
7120
Býci R3 JUTs**)
73,20
Cibule 1 kg***)
8,40
Ječmen sladov.***)
4130
Řepka *)
6680
Jalovice ROP, JUT***
55,60
Cibule 1 kg **)
10,20
Ječmen sladov. *)
4260
Řepka #)  
6500
Jalovice R3 JUTs**)
60,80
Zelí bílé 1 kg***)
4,40
Ječmen sladov.###
5000
Řepka ###)
6600
Krávy tř. ROP, JUT***)
46,50
Hrách krmný***)
3720
Ječmen krmný***)
3200
Mák***)
45,8
Krávy R3 JUTs**)
60,90
Hrách krmný *)
3380
Ječmen krmný *)
3340
Mák ###)
53,0
Prasata tř. EU JUT*** 
34,10
Řepkové výlisky #)
4000
Ječmen krmný **)
3190
Slunečnice***)
5780
Prasata E JUTs*+)
36,20
Seno 1. jakost ***)
1180
Ječmen krmný###
3700
Slunečnice ###)
5600
Prasata E JUTs**)
35,70
Siláž do 35 % suš.***
630
Ječmen potrav.***)
3090
Hořčice***)
10,3
Prasata JUTs #)
37,30
 
Žito potravin.***)
3750
Len semeno***)
8250
Prasnice ž.hm.max.c*+
21,00
 
ČSÚ *** –průměr cen za březen. Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt, odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice;(Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo (kuřata) tzv. 65 % – takzvaná 65% kuřata, kategorie používaná v rámci EU.
Q, I., A, R3, E – označení jakostí, resp. zmasilosti. V těchto případech dobré kvality, ve kterých se obchoduje převážná většina příslušných živočišných komodit; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové.
Popt.: jen poptávka; nab.: jen nabídka; Ostatní ceny jsou z realizovaných obchodů; Číselný údaj u poptávky či nabídky: týká se příslušného (obvykle následujícího) měsíce. Ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceny jsou v Kč bez DPH. Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány. Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Agroweb; Agroodbyt – in Zemědělec č. 20.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
 
Týdenní zprávy

Obiloviny
Zásoby k 31. 3.

Druh obilniny/ Typ subjektů Všechny subjekty Zemědělci a šlechtitelé Mlýny, sladovny Podniky ZZN
Pšenice celkem 1100 570 60 460
 – z toho potrav. 330 110 55 160
Ječmen celkem 760 390 110 260
 – z toho sladov. 270 60 105 105
Žito celkem 65 15 40 15
 – z toho mlýnsk. 47 2 40 5
Oves 50 40 1 10
Triticale 50 40 0 10
Kukuřice 320 190 2 130
Ostatní obiloviny 15 10 0 4
Všechny obilniny 2360 1260 210 890

Zdroj: MZe, 11. 5.
 
Řepka
Zásoby k 31. 3.

Komodita/ Typ subjektů Všechny subjekty Zemědělci a šlechtitelé Podniky ZZN a zpracovatelé "Ostatní subjekty"
Řepka 270 45 160 65

Zdroj: MZe, 11. 5.
 

Drůbež, vejce
V 6 z 10 kontrolovaných drůbežáren v ČR byla zjištěna přítomnost salmonely (v trusu aj.). Podporují to zejména špatné podmínky v drůbežárnách a nevhodné skladování vajec. SVS k tomu uvedla, že je to varování a signál na přijetí příslušných opatření.
Zdroj: Prima (9. 5.); Prima, in aktuálně.cz, in www.agris.cz, 10. 5.
 
Půda
ČMSZP projednával za přítomnosti p. ministra zemědělství problematický prodej půdy v pohraničních oblastech západočeského a severočeského kraje cizincům.
Pan ministr se na jiném místě vyjádřil ve smyslu, že nebude podporovat rychlé přijetí novely zákona rušící povinný 3letý trvalý pobyt cizinců v ČR. Současně má v úmyslu přispět k rychlejšímu prodeji státní půdy tak, aby ji zemědělci z ČR do r. 2011 mohli více nakoupit.
Zdroje: ČMSZP, in APIC-AK, 7. 5.; Agroweb
 
Ovoce, jablka
Úroda ovoce (jablek,…) bude letos zřejmě podprůměrná z důvodu dubnových a květnových mrazů. Situace v Polsku je ještě horší.
Zdroj: Agroweb, 15. 5.; HN
 
PGRLF
Martin Karban (39) se stal předsedou představenstva PGRLF. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (dnešní) MZLU v Brně. Působil ve finančních pozicích v mezinárodních institucích. Chce otevřít co nejdříve programy PGRLF a uzavřít dohodu o narovnání u Setuzy.
Zdroj: MZe, 14. 5.

PF
ÚP PF v Kolíně bude zrušeno – sloučeno s ÚP PF v Kutné Hoře, Benešova ul. č. 97. Nový tel.: 327 562 486, email: khora@pfcr.cz.

Zdroj: PF, 15. 5.
 
Agrární obchod
Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák
Leden – březen

Směr
Mld. Kč
Vývoz 21
Dovoz 30

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

AK – protesty v červnu
AK plánuje v průběhu června protesty proti dovozu zahraničního masa (a dalších produktů) do sítí maloobchodních prodejen. Zahájí je proti těm, které se na potravinovém trhu chovají nejhůře.
Zdroje: Lidovky.cz, 7. 5., in APIC-AK, 10. 5.; HN; ČT, Prima, ČRo
Zde může být i Váš názor. Email: systemex@email.cz
EU, zahraničí
Cukrovka – cukr
EK představila návrh, kterým chce zatraktivnit odchod výrobců cukru a cukrovky od výroby. Jeho podstatou je, že procento poskytované pomoci pro pěstitele a cukrovary opouštějící trh bude zafixováno na 10 %, ale pěstitelé odevzdávající kvótu dostanou další platbu. Měla by být vypláceno zpětně, aby se zabránilo znevýhodnění těch, kteří se již své kvóty vzdali. Budou jí moci – do určitého limitu – dostávat z restrukturalizačního fondu přímo platbou top-up ve výši 240 Euro/t (cca 6700 Kč/t)  kvóty (cukru).
MZe ČR s tím na jednání ministrů zemědělství EU nesouhlasilo. Poukazuje na to, že ČR již svůj díl na reformě učinila a že by ke snižování výroby mělo docházet v zemích, které tak zatím neučinily.
SPCMS s návrhem EK také nesouhlasí. Je ale možné, že návrh je pro některé pěstitele v ČR atraktivní.
Zkratka: SPCMS – Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska
Zdroje: EK, 7. 5.; MZe; Agroweb, 14. 5.

Zdroj: www.systemex.cz, 15.5.2007