Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Shromáždění chovatelů prasat ČR ve Větrném Jeníkově

22/03/07
smf

Projev ing. Veleby ,presidenta AK ČR na Shromáždění chovatelů prasat ČR ve Větrném Jeníkově. Zdroj: www.agris.cz, 21.3.2007 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Agrární komora ČR ve spolupráci se svazy, konkrétně Svazem chovatelů prasat Čech a Moravy, Zemědělským svazem, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Českým svazem zpracovatelů masa, Českomoravským sdružením organizací ZZN a odbytovými organizacemi – národním odbytovým družstvem Centroodbyt, OD Agropork svolala toto shromáždění. Jako host byl pozván i generální ředitel firmy Maso Planá(největší porážková kapacita v ČR) Emil Kasper, který je i viceprezidentem Potravinářské komory. Shromáždění, na kterém je třeba přijmout zásadní rozhodnutí.
Rozhodnutí o sjednocení a rozhodnutí o odporu
Řekl jsem, kdo dnešní shromáždění svolal. Nyní mně dovolte sdělit proč.
Jednoduše proto, že začínáme být zbyteční ve vlastní zemi. Masivní dovozy potravin všeho druhu nahrazují ve stále větším objemu naši produkci a rozměr českého zemědělství se rok od roku snižuje. Snižují se příjmy z výroby, zvyšují se dotace. Nové programy, které by nahradily naše výpadky nejsou na rozdíl od většiny zemí EU, USA a třeba takové Brazílie startovány. Politici nemají zájem nám pomoct, utápějí se ve svých aférách a boji proti sobě. Vláda odložila o další půlrok řešení biopaliv, když například v sousedním Německu je letos zákonná povinnost přimíchávat 7% objemu. Podobně jde Polsko. Mají zaseto více ozimé řepky, mají zákon, který umožňuje přimíchávat řepkový metylester do nafty v množství 100 l na hektar s daňovým zvýhodněním. I v ČR je zaseto více řepky v naději, že budeme mít obdobné možnosti. Nejenomže je mít nebudeme, vláda si dala dalšího půl roku na zkoumání jak na to, ale je otázka, jak bude fungovat Setuza. Jinými slovy – nebude zlevněna nafta pro vlastní spotřebu, ale bude zlevněna farmářská cena ozimé řepky.
Mohu hovořit o dalších klíčových věcech – o půdě pro cizince, o rekonstrukci orgánů PGRLF, o zpožďujícím se programu EAFRD atd.
Jinými slovy -dnes už vůbec nejde jenom o prasata či hovězí. Začíná jít vážení kolegové o všechno. Na příkladu prasat ale můžeme dokumentovat, kam až mohou jednotlivé obory českého zemědělství dospět.
Dnes jsme se sešli ne proto, abychom si postěžovali a zase rozešli. Jsme tu proto, abychom se rozhodli o tom jak dál.
Píše se rok 2007, všechna dosavadní „mírová“ opatření se míjí účinkem a proto nám nezbývá než přistoupit k akci. Předkládám zde proto návrh krizového štábu, který zní – zorganizovat první blokádu hraničního přechodu, přes který se valí do ČR potraviny. To zaprvé.
Zadruhé je třeba okamžitě, opakuji okamžitě, posílit naši jednotu. Na stolech máte formuláře předběžných přihlášek do národního odbytového družstva Centroodbyt. Naléhavě vás žádám, abyste je vyplnili.
Zatřetí je třeba neprodleně přistoupit k masivní přesvědčovací akci českých spotřebitelů. Plán AK je rozdat několik set tisíc letáků českým spotřebitelům a požádat je o pomoc, která je jednoduchá – požádat je, aby kupovali české potraviny.
Začtvrté musíme vyzvat české politiky, aby nás veřejně podpořili. Podobně, jak to dělají politici na západ a sever od našich hranic.
Zapáté musíme přistoupit k soustavnému monitoringu kvality dováženého masa v obchodních řetězcích. Musíme se podívat na to, jestli náhodou prudce zvýšená poptávka po českých kravách do Rakouska nemá souvislost se zásobováním hypermarketů Interspar na území ČR hovězím.
Zašesté je třeba vyjasnit roli Potravinářské komory, která nás nejenže v tlaku na obchodní řetězce nepodporuje, ale dnes už jde otevřeně proti nám. Viz. článek „Kvůli rakouskému masu hrozí blokádami“ v HN ze dne 13.3.2007 z něhož cituji: „Přece nemůžeme bránit volnému obchodu zboží. To by snad Němci měli dělat třeba blokády kvůli dovozu plzeňského piva?“ kroutí hlavou prezident Potravinářské komory Jaroslav Camplík.
Konečně zasedmé snad už přišel čas, aby se naši zákonodárci zmohli na legislativní řešení v rámci novely zákona o hospodářské soutěži.
Několik poznámek k jednotlivým bodům.
K bodu prvnímu – blokádě hranic, konkrétně hraničního přechodu Dolní Dvořiště. Považuji tuto akci za první vážné varování. Místo na rakouské hranici je zvoleno proto, že Interspar je první řetězec, který u poloviny svých hypermarketů zastavil odběr českého červeného masa a nahradil je masem z Rakouska. OAK Břeclav má názor, že musí dojít k blokádě všech dalších přechodů s Rakouskem, Polskem a Německem. Je možné, že další vývoj půjde tímto směrem. Stejně tak je možné, že zvolíme metodu blokády zásobovacích center obchodních řetězců.
K bodu druhému – posílení naší jednoty. V této době kdy se rozhodne, zda tady vůbec český chov prasat v určité minimální podobě vůbec zůstane, se musíme sjednotit. Na stolech máte předběžné přihlášky do Centroodbytu, které nejsou závazné. Buďte tak laskaví a vyplňte je. Vše ostatní si přečtete na těchto přihláškách.
K bodu třetímu – přistoupit k přesvědčovací akci českých spotřebitelů. Chci sdělit, že Agrární komora připravuje masivní akci, při které bude rozdáno spotřebitelům několik set tisíc letáků, na kterých je požádáme, aby dali přednost českým potravinám. Na tuto akci potřebujeme zajistit půl milionu korun. Už teď má naše první akce, rozdávání letáků před hypermarkety Interspar výsledek. Řetězec Billa inzeruje ve svých nabídkových letácích „Billa má pro vás jenom zaručenou kvalitu z českých chovů!“
K bodu čtvrtému – podpora českých politiků. Před necelým měsícem jsme vyzvali všechny předsedy parlamentních stran, aby veřejně podpořili české potraviny. Jako první zareagoval předseda druhé nejsilnější strany Jiří Paroubek a 7. března proběhla v pražské restauraci Hybernia veřejná degustace českých potravin. Jsem velmi rád, že pan předseda Jiří Paroubek zde mimo jiné veřejně sdělil „za každým kilogramem našeho masa, litrem mléka, pecnem chleba je kus obdělané krajiny a zaměstnaný člověk na venkově. České krajiny, český člověk“. Pokládám to za průlom, na reakci dalších politiků čekáme.
K bodu pátému – monitoringu prodávaného masa. Mám na mysli namátkové kontrolní nákupy s následným laboratorním rozborem, který zkontroluje správnost deklarovaných údajů. K tomu účelu už máme odborné pracoviště zajištěné.
K bodu šestému – role Potravinářské komory. Je pro mne obtížné o tom hovořit, ale v poslední době se staly určité věci, které se stát neměly a je třeba je pojmenovat. Dám konkrétní příklad. V pondělí 26. února jsem si koupil Lidové noviny, kde v článku „Boj o maso“ popisoval autor náš spor s řetězcem Interspar. Jako mluvčí Intersparu byl v článku citován Jan Vávra, jinak spolumajitel tiskové agentury Ariston. Ten samý den organizovala Potravinářská komora tiskovou konferenci, na které tehdy ještě odsoudila nákupy masa v zahraničí. Tuto tiskovku organizoval a řídil tentýž Jan Vávra. Tentýž Vávra, který ten samý den ostře vyjadřoval v tisku proti nám. Jinými slovy, Potravinářská komora si musí vyjasnit čí zájmy hájí a její členové zda s takovýmto obhajováním svých zájmů souhlasí.
K bodu sedmému – legislativě. Nezbývá než učinit další pokus novelizace zákona o hospodářské soutěži a vymezit v něm ekonomickou závislost, respektive ekonomickou dominanci řetězců. Na tom nyní pracujeme s některými poslanci.
Vážené shromáždění, dovolte mně několik slov na závěr. Jistě každý z nás cítí, že jsme došli do určité mezní situace, která nás nutí změnit taktiku. Pokud to neuděláme, nebudeme tu. Anebo budeme, řečeno slovy spisovatele Vaculíka, v roli pacholků na vlastním gruntě. Zvažujte se mnou – omezování nákupu českých potravin řetězci, uvolnění půdy cizincům, příprava nizozemských chovatelů prasat na expanzi do ČR, odklad startu biopaliv, nejasná Setuza, příprava redukovaného rozpočtu 2008. Je to všechno náhoda? Ne, není. Je jasné, že začíná nejobtížnější období českého zemědělství od doby jeho transformace. Každý z nás máme povinnost se proti tomuto vývoji postavit. Každý z nás máme povinnost začít konat. Nikdo za nás tuto práci neudělá.
Ing. Jan Veleba
Prezident AK ČR

Zdroj: www.agris.cz, 21.03.2007