Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Připomínky AK ČR k novele legislativy pro skladování a způsob používání hnojiv

16/03/07
smf

Připomínky AK ČR k novele legislativy pro skladování a způsob používání hnojiv. Zdroj: AK ČR

Připomínky AK ČR k skladování a způsobu používání hnojiv

V Praze, dne 12.března 2007
V rámci meziresortního připomínkového řízení  požadujete stanovisko k návrhu vyhlášky č.274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění pozdějších předpisů sděluji, že Agrární komora České republiky uplatňuje níže uvedené připomínky:
§ 1 bod 3 Vyhláška neřeší skladování balených minerálních hnojiv o hmotnosti vyšší než je 50 kg  V praxi se týká především Big-bagů 500 resp.1000 kg.
§ 4, bod (2) Skladování statkových hnojiv – Mělo by být specifikováno, co je považováno za povrchové vody.Do povrchových vod by se neměly zahrnovat dešťové vody.
§ 4a, písm. 3, bod (c) Další podrobnosti skladování – Není zde uvedeno, kdo je oprávněn k provedení technických zjišťování /zda majitel jímek, či oprávněná firma/. Bylo by účelné, aby technická zjišťování prováděl majitel nesoucí odpovědnost za případné nedodržení či havárie.
Příloha č.1 Evidence o použití hnojiv…
Je příliš složitá, doporučujeme v rámci zjednodušení evidovat pouze hnojenou výměru, nikoliv 3 x –výměru pozemku, výměru plodiny, hnojenou výměru. Evidovat buď dávku, nebo přívod živin na ha. Evidovat „hnojiva celkem“ je nadbytečné, když je známa výměra a dávka.
Přílohy č. 2 a 3 Rozpor v produkci výkalů
                    Příloha č.3 18,3 t/VDJ/rok, příloha č.2 14 t/VDJ/rok.
Doporučujeme zvážit určitou jednotnou míru tolerance ve vykázaném množství hnojiv, např. 5% pro kontroly SZIF.
Zdroj: AK ČR