Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinnost držitele mléčné kvoty

28/03/07
smf

Podat oznámení o odběrateli mléka  na SZIF – před začátkem kvótového roku  tj. do 31.3. kalendářního roku. Zdroj: SZIF

Jaká je povinnost držitele IRM

Oznámení o odběrateli mléka
Oznámení musí být doručeno na příslušné RO SZIF (na základě bydliště fyzické nebo sídla právnické osoby).
 
 

před začátkem kvótového roku – tj. do 31.3. kalendářního roku musí producent Fondu písemně nahlásit odběratele, kterému bude v následném kvótovém roce dodávat mléko a který bude odpovědný pro vyhodnocení jeho plnění (formulář vydaný Fondem – Oznámení držitele IRM pro dodávky o odběrateli, kterému bude v příslušném kvótovém roce dodávat mléko a který bude příslušný pro vyhodnocení IRM pro dodávky).