Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jaká bude budoucnost PGRLF?

12/03/07
smf

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec a člen předsednictva Václav Perník jednali v tomto týdnu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem k několika aktuálním tématům v sektoru zemědělství. Autor: Ing. Šebek, www.asz.cz
 

Ministr Kalousek nechce z PGRLF pojišťovnu

traktor4

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec a člen předsednictva Václav Perník jednali v tomto týdnu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem k několika aktuálním tématům v sektoru zemědělství.
 
Zachovat PGRLF
Jedním z hlavních bodů byla otázka dalšího fungování Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fond (PGRLF), které je nyní docela ohroženo. ASZ ČR prosazuje, aby pokračoval stávající osvědčený systém podpor, který prostřednictvím dotací úroků nejednodušším a nejúčinnějším způsobem řadu let podporuje investice do strojního a technologického vybavení velkého množství farem v ČR. Fond před nedávnem ukončil příjem všech žádostí o podpory s tím, že od května t.r. budou aplikována jiná pravidla. Jaká však budou, ale nikdo neví, neboť v současné době v Bruselu probíhá tzv. notifikační řízení, ve kterém úředníci Evropské komise posuzují, zda tato instituce a její dotační systém neodporuje Společné zemědělské politice EU. Současně se ale v poslední době objevily snahy některých nevládních zem. organizací (zejména Agrární komory) o změnu PGRLF na typ pojišťovny, do které by stát významně přispíval na dotaci zemědělského pojištění, resp. i garantoval náhradu škod v případě živelných událostí.  Ministr Kalousek ani ASZ ČR však tuto – na první pohled lákavou variantu nepodporují. Takový způsob garance by totiž nepochybně odstartoval nekonečnou sérii požadavků na úhradu škod z „katastrof“ typu dotace na mokro, sucho, hraboše (jak známe z působení ministrů zemědělství za vlády sociální demokracie). Podpora pojištění již existuje prostřednictvím národních dotací Mze. Navíc zřejmě dojde k tomu, že z Programu rozvoje venkova 2007-2013 nebude možné financovat nákup zemědělských strojů. PGRLF tedy bude poslední možností, jak podpořit tyto investice. Zachování současné podoby PGRLF a zejména dostatečného množství finančních prostředků pro jeho fungování by tedy mělo být zájmem celé zemědělské veřejnosti i Mze.
Daňové dopady při převodech rodinných farem 
Dalším velmi závažným tématem k jednání bylo neúměrné daňové zatížení při převodu rodinných farem. Jedinou možností, jak dnes otec může předat rodinné hospodářství svému synovi a přitom pod tlakem daní darovacích, z převodů nemovitostí, či daní z příjmu úplně nezkrachovat, je čekat na institut dědictví, který v I. skupině (potomci v řadě přímé) zbaví nabyvatele této daňové zátěže, které u standardně vybavených farem dosahuje šestimístních částek. V současnosti je tedy skoro nemožné farmu předat za života odcházejícího farmáře a potenciální mladé začínající zemědělce, kterých je na českých vesnicích skutečně poskrovnu, situace de facto nutí  hledat své pracovní uplatnění jinde. To je ovšem v příkrém rozporu se strategickými plány evropské politiky na zachování pracovních míst i zalidněnosti venkova. Jestliže v členských státech EU a i v České republice existuje podpůrné opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, které má za cíl napomoci potřebné generační výměně zemědělců na venkově, je třeba hledat cesty jak toto opatření realizovat a ne jak mu bránit. Ministr financí pochopil závažnost situace a přislíbil hledání legislativních možností, jak těmto případům pomoci.
Bezúročné půjčky
Ministr Kalousek přislíbil také pomoc při dořešení u tzv. bezúročných půjček poskytovaných do zemědělství v 90.tých letech. Prostřednictvím 1. náměstka ministra Otakary Janoty již loni resort financí přislíbil uznání dodatečných bonifikací těm zemědělcům, kteří bez vlastního  úmyslu nedodrželi splátkový kalendář a byli potrestáni ztrátou státem garantovaného nároku na odpuštění těchto splátek (tzv. bonifikaci). Je tedy předpoklad, že po dlouhých a nikam nevedoucích jednáních s úředníky Mze i MF nabere tato problematika nový vítr.
Zelenou naftu jednodušeji
Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR s ministrem financí také projednávali současný systém prokazování nároků na vratku spotřební daně ze zelené nafty, který je stále zbytečně složitý a hledali možné způsoby dalšího zjednodušení prokazování nároku. ASZ již v průběhu minulých měsíců byla v kontaktu s generálním ředitelstvím cel, jehož výsledkem by měl být sjednocený postup na všech celních úřadech. Miroslav Kalousek se shodl se zástupci Asociace na potřebě dalších konkrétních jednáních k této problematice. ASZ navrhuje aplikaci nárokového řešení zelené nafty s důrazem na praxí prověřené normativy spotřeby paliv na jednotku plochy bez dalších administrativních úkonů, které zatěžují zemědělce i úředníky na celních správách.  
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR, zdroj: www.asz.cz