Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

26/03/07
smf

Komoditní zpravodajství k obilovinám, ceny hovězího masa, schválené projekty z OP. Zdroj: www.szif.cz

 

Doplňující informace o intervenční a tržní ceně k vyhlášenému výběrovému řízení 07/5100/E01 pro prodej pšenice z intervenčních zásob za účelem jejího prodeje na vnitřním trhu Společenství v množství do 5.000 tun
Přehled schválených projektů z dvanáctého kola příjmu žádostí na opatření 1.2.
     

Tržní informační systém > Zprávy o trhu >Hovězí a vepřové maso