Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace  AK

13/03/07
smf

Informace AK ČR z období 5.-12.3.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 10   (05.03.2007 – 12.03.2007)

1. Zprávy

1. Srovnatelné podmínky českým potravinám
Praha 7.3.2007 Proč má spotřebitel kupovat české potraviny?
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2138

2. Tiskové prohlášení Českomoravského svazu mlékarenského
Sýry jsou v České republice pevnou součástí každodenního jídelníčku, což dokladuje i trvalý růst jejich spotřeby. V uplynulém roce bylo u nás zkonzumováno 16,6 kg sýrů a tvarohů na osobu, což nás řadí na první místo ze zemí střední Evropy a s touto úrovní se přibližujeme k tradičním sýrařským zemím ze západní Evropy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2139

3. Zemědělce nechceme, vzkazuje vláda
„Je v našem národním zájmu, aby podmínky prodeje půdy zůstaly ještě nějakou dobu jako dosud“ tvrdil hrdinně ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič v únoru na schůzce se zástupci našich rolníků. Myslel tím stav, kdy si zahraniční podnikatel může koupit tuzemskou půdu jen tehdy, když tu tři roky bydlí, prokáže bezúhonnost a umí česky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2141

4. Jak to bylo s půdou
Agrární problematika je věc složitá a rozhodně ji nemá šanci zvládnout pražský novinář bez kvalifikace. Pokud ovšem kvalifikací není permanentní boj proti Agrární komoře a jejímu vedení. Proto mně dovolte uvést alespoň nejzákladnější faktografii bez politické předpojatosti jako reakci na článek „Půda je dávný problém“ v minulém čísle tohoto týdeníku.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2142

5. Dvojí metr kontrol potravin
Praha -Od vstupu Česka do Evropské unie v zemědělství ubylo téměř 20.000 pracovníků, uvedl dnes na snídani na téma české a zahraniční potraviny prezident Agrární komory Jan Veleba. Před zhruba 14 dny vyzval písemně české politiky k podpoře českého zemědělství a potravinářství a jako první zareagovala strana sociálních demokratů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2143

6. Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravin
Neuspokojivá struktura ekologického zemědělství, nedostatečná nabídka biopotravin z domácích surovin na českém trhu a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměstnanost jsou hlavní důvody, které vedly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k rozhodnutí přehodnotit výši dotace v ekologickém zemědělství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2152

7. Agrární komory rokovaly
Ve dnech 1. a 2. března 2007 se v Podbanském ve Vysokých Tatrách na Slovensku sešel další pravidelný summit agrárních komor Visegradské čtyřky. Na dvoudenním rokování se představitelé komor zabývali především aktuální situací v resortech svých zemí a posílení svých pozic v bruselské organizaci COPA.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2155

8. Zemědělci Visegradské čtyřky se zasazují o budoucnost
Slovenská média v minulém týdnu zaznamenala jednání představitelů V-4, zástupců agrárních komor z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Z jejich zpráv a televizních vystouepní vyjímáme nejdůležitější pasáže.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2156

9. Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravin
Neuspokojivá struktura ekologického zemědělství, nedostatečná nabídka biopotravin z domácích surovin na českém trhu a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměstnanost jsou hlavní důvody, které vedly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k rozhodnutí přehodnotit výši dotace v ekologickém zemědělství.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2157

10. KOMUNIKÉ z 28. setkání předstaitelů krajin V4
Komuniké z 28. stretnutia predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín Visegrádskej štvorkyPodbanské, Slovensko1. – 2. marca 2007
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2159

11. MŽP vadí kampaň společnosti Mountfield
Na přelomu února a března letošního roku uveřejnila společnost, obchodující se zahradní technikou a vybavením, Mountfield v celé řadě deníků s celostátní působností sérii reklamních článků [1] nabádajících spotřebitele k co nejrychlejší koupi motorové zahradní techniky, bazénů a zahradního nábytku s argumentem,
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2160

12. Ovčí a kozí sýry stále oblíbenější
Výzkumný ústav Agroscope se sídlem ve švýcarském Liebefeldu-Posieaux (ALP) prováděl v rámci Schwiss Cheese Awards, která se konala ve dnech 27. až 30. října loňského roku v Huttwil spotřebitelský test různých druhů ovčích a kozích sýrů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2175

13. Lesy ČR požadují zalesňování a kladení lapáků
Lesy České republiky (LČR) s ohledem na situaci ve smluvních vztazích a stav, který vznikl v důsledku zastavení lesnických prací, zadaly v současnosti nejnutnější lesní činnosti, což je zalesňování a kladení lapáků. Informoval o tom mluvčí LČR Tomáš Vyšohlíd s tím, že zvolený postup by měl vytvořit potřebnou stabilitu a zajistit přechod do běžného způsobu provádění komplexních lesnických činností.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2178


2. Aktuality

1. AGRObase 1/2007    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity

1. Chov skotu a chov prasat   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2145

2. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2151

3. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2153

4. Zprávy o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo2164

5. Zpráva o trhu s MLÉKEM A MLÉKARENSKÝMI VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2165

6. Zpráva o trhu OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2166

7. Zprávy o trhu OVOCE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt220|mo2167

8. Zpráva o trhu VAJEC   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2169

9. Zpráva o trhu VÍNA A VÍNNYCH HROZNŮ   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2170

10. Zpráva o trhu ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt213|mo2171

11. Zpráva o trhu DRŮBEŽE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2172

12. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2173

13. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2174

14. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2176


4. Poradenství

1. Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat
AgrárníkomoraČRajejíčlenskésvazy a odbytové organizaceZemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelůSvaz chovatelů prasat v Čechách a na MoravěCentroodbyt, nár.obyt družstvo, Agropork
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2144

2. Růst zemědělských příjmů v Německu
Hrubá hodnota zemědělské produkce vzrostla za rok 2006 o 2,8 % na 39,9 mld. EUR, čistý příjem činil 11,9 mld. EUR (+ 3,6 %), průměrný čistý příjem v přepočtu na jednu pracovní jednotku dosáhl 20 885 EUR (+ 5,7 %).
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2149

3. Rozvoj ekologického zemědělství v ČR je ohrožen
Ekologické zemědělství v celé České republice je kvůli plánovaným změnám výše kompenzačních plateb z Programu Rozvoje venkova v zásadním ohrožení.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2150

4. AgroNegocios
Ministerstvo zemědělství připravuje prezentaci Českého agrárního sektoru ve španělském zemědělském týdeníku AgroNegocios (www.agronegocios.com.py a www.eumedia.es–vycházípouze ve španělštině). V rámci této prezentace ČR je možnost představit vybrané výrobky českých zemědělců, potravinářů, výrobců krmiv a zemědělské techniky.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2154

5. Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo „soubor opatření“ pro využití strukturálních fondů 2007-2013
V souvislosti s návštěvou místopředsedy vlády aministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Bruselu v pátek 2. března přijalo ministerstvo pro místní rozvoj "soubor opatření", jehož cílem je zajistit úspěšné jednání s Evropskou komisí ve věci Národního strategického referenčního rámce a operačních programů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2158

6. Německo – program rozvoje venkova – země Dolní Sasko
Zachovat žijící venkov, ve kterém je oceňována mnohostranná role zemědělství, to je komplexním cílem programu Proland Niedersachsen. Tímto programem rozvoje zemědělství a venkova je předkládán plán, který se v integrované formulaci pokouší účelně vzájemně spojit jak sektoru se týkající, tak sektor přesahující a životního prostředí se týkající opatření.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2162

7. Rozvojové programy venkova
Zpráva k 5.2.2007 Zdroj: SZIF
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2168

8. Miliardy SKK na program rozvoje slovenského venkova
Ministerstvo zemědělství SR vypracovalo Program rozvoje venkova SR 2007-2013, který je dotován sumou 90 mld. SKK, v tom 70 mld. SKK poskytne Evropská unie z EAFRD. Na konci února bylo dokončeno připomínkové řízení a program je připraven pro jednání vlády SR.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2177