Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

13/02/07
smf

Informace SZIF- škrob, cukr, mléko. Zdroj: www.szif.cz
 

Infornace SZIF
IVIEW START
Nařízením Evropské komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20.12.2006 se mění postup pro přepočet výše výrobní náhrady z EUR na Kč. Dle čl. 11 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení je rozhodnou skutečností pro přepočet výše výrobní náhrady na Kč datum přijetí žádosti o platbu na SZIF. Za žádost o platbu se v tomto případě považuje hlášení „Údaje o zpracování základního výrobku“. Přepočítacím koeficientem je kurz naposledy stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před prvním dnem měsíce, kdy k rozhodné skutečnosti došlo. To znamená, že pokud SZIF obdrží Údaje o zpracování základního výrobku např. ke dni 10.2.2007, bude pro přepočet výše výrobní náhrady na Kč použit jednotný kurz ze dne 31.1.2007. Hana Baudisová Oddělení pro cukr a škrob
NK (ES) č. 119/2007 ze dne 8.února 2007 se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru.