Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence čerpacích stanic

13/10/06
smf

Dne 1. září 2006 nabyl účinnosti zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) z něhož vyplývá povinnost evidence čerpacích stanic. Zdroj: Zemědělský svaz ČR